Fyra av tio tror på övernaturliga förmågor

Fyra av tio tror på övernaturliga förmågor

Kortlek med tarotkort. Arkivbild.

Allis Nettréus/SvD/TT
Samtala med döda, förutspå framtiden och bota sjukdomar med energi. 40 procent av svenskarna tror att det finns personer med paranormala förmågor, enligt en ny undersökning.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

De tillfrågade i undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet har tagit ställning till sex olika förmågor och besvarat om de tror att det finns personer som besitter dessa förmågor i dag eller inte.

40 procent av de svarande trodde att det finns människor som besitter åtminstone en av de sex utvalda paranormala egenskaperna, till exempel att tala med döda eller uppfatta saker med ett sjätte sinne.

Forskarna beskriver resultaten som "förvånansvärt höga".

Stor könsskillnad

Skillnaderna mellan könen är påtaglig. Kvinnor är mer än dubbelt så benägna som män att tro att det finns personer med övernaturliga egenskaper.

Exempelvis sade 44 procent av de tillfrågade kvinnorna att det finns personer som kan uppfatta saker via ett sjätte sinne, jämfört med 21 procent av männen.

Yngre personer, särskilt de födda 1996 eller senare, tror mer på förekomsten av förmågorna än de allra äldsta. Också de som bor på landsbygden eller tror på Gud är mer benägna att tro på paranormala förmågor, enligt undersökningen.

Politiska skillnader

När det gäller politiska uppfattningar framgick det att personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna och Liberalerna är något mer benägna att tro på förmågorna.

"Internationell forskning har antytt att det ibland finns samband mellan upplevt politiskt utanförskap och benägenheten att tro på paranormala förmågor likt de vi inkluderar i undersökningen", säger Sebastian Lundmark, forskare vid SOM-institutet och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

"Att i synnerhet personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna är något mer benägna att tro än övriga partisympatisörer kan ligga i linje med denna tes, då Sverigedemokraterna länge setts som ett pariaparti i Sverige".

FRÅN FÖRSTASIDAN