Försvaret köper in snabbskjutande kulsprutor

Försvaret köper in snabbskjutande kulsprutor

En svensk stridsbåt 90 under en övning i april i år.

Anders Wiklund/TT
Ett stort ramavtal har tecknats om inköp av snabbskjutande kulsprutor till Försvarsmakten.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Inledningsvis ska kulsprutorna beväpna amfibiebataljonerna och stridsbåt 90, men i förlängningen kan de även bli aktuella för andra delar av Försvarsmakten, skriver Försvarets materielverk (FMV) i ett pressmeddelande.

Vapnen, tillverkade av amerikanska Dillon Aero, kan avfyra cirka 3 000 skott per minut. Det ökar möjligheten att träffa mål när stridsbåtarna är i rörelse, exempelvis i hård sjö. Eldhastigheten kan också på kort tid lättare ge lokal eldöverlägsenhet.

Under processen att köpa ett nytt understödsvapen har FMV genomfört flera tester av olika system.

"Vi ser att det här systemet kommer att väsentligt öka eldkraften från enskild enhet. Det fungerar väl ihop med befintlig materiel och blir ett välkommet tillskott i Försvarsmakten", säger Patrik Almqvist, projektledare på FMV.

Ramavtalet ska kunna nyttjas för inköp till hela Försvarsmakten.

Det omfattar en hel systemlösning och möjlighet finns att efter behov lägga till extra tillbehör som sikten, laserpekare och annat.

Initialt sträcker sig avtalet till 2026 med möjlighet att förlänga två år i taget.

Det totala värdet uppgår till omkring 300 miljoner kronor under avtalstiden.

FRÅN FÖRSTASIDAN