droger

Larmet: Fler testar positivt för droger på jobbet

Droger.

FOTO: Anders Wiklund/Sarah Saverstam/Tim Aro
Det blir vanligare att arbetsgivare vill att personalen drogtestar sig, både vid nyanställningar och slumpmässiga tester.
Allt högre andel testar också positivt.
– Vi ser speciellt en ökning av kokain och amfetamin.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Nils van der Poel efter bragdguldet: ”Framförallt heroin”
0:39

Efter reklamen: Nils van der Poel efter bragdguldet: ”Framförallt heroin”

(0:39)

Slå på ljud

På Karolinska universitetslaboratoriet får man in urin- och salivprover från arbetsplatser i hela landet, varje vecka är det tusentals. De ser ett ökat intresse och får in omkring fyra gånger så många prover nu som för tio år sedan.

– Omkring fem procent av alla prover vi får in som är tagna på arbetsplatser är positiva för narkotikaklassade substanser, säger Anders Helander vid Karolinska.

Det har varit en stadig ökning i andelen drogpositiva prover de senaste tio åren, då omkring tre procent var positiva, med undantag för en nedgång under pandemin.

Det arbetsgivarna framför allt vill testa för är alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, opiater, och bensodiazepiner – och förekomsten av samtliga ökar.

Visar ett snitt av samhället

När Anders Helander och kollegorna på laboratoriet tar emot proverna kan de inte se från vem, varifrån landet eller från vilka branscher proverna kommer. Att de positiva svaren ökar tolkar han som att det är en ökning i samhället generellt.

– Proverna kommer från personer som har eller ska börja en anställning så det går att översätta till ett snitt för samhället, säger han.

Att ett prov är positivt behöver inte innebära att personen har varit påverkad på arbetet, vissa droger eller rester av dem kan finnas kvar i flera dygn. Men det visar att alkohol eller droger har använts.

Ska bedömas av specialist

Positiva drogprover från arbetsplatser ska alltid bedömas av en läkare som är specialist på just det. Eftersom det finns receptbelagda läkemedel som innehåller narkotikaklassade substanser, som amfetamin och bensodiazepiner, är det viktigt att veta om personen i fråga har en sådan läkemedelsbehandling. Om personen i fråga har ett recept på läkemedel som kan förklara resultatet så bedöms provet vara normalt.

Fredrik Sparring, specialistläkare på företagshälsoaktören Avonova, bekräftar att fler arbetsgivare vill drogtesta sina anställda.

– Tidigare var det främst inom transport- och byggsektorn men nu finns en efterfrågan i nästan alla branscher. Fler arbetsgivare är oroliga för att anställda använder droger, säger han.

Många år innan reaktion

Han har själv träffat individer som testat positivt. De företag som har en välfungerande alkohol- och drogpolicy och som erbjuder stöd och uppföljning kan bidra till en vändpunkt även om reaktionerna är individuella.

– För vissa handlar det om ett missbruk som pågått en längre tid och som kanske har förlorat familj och vänner. Arbetslivet blir då den trygga punkten och en viktig kontaktyta för att få hjälp, säger han.

Hans erfarenhet är att det ofta tar många år innan arbetsgivaren tar tag i ett problem – mellan sju och tio år är vanligt.

– Jag tycker att det behövs fler insatser nationellt för att kunna bryta alkohol- och drogberoenden med samverkan mellan arbetsgivare, vården och till exempel socialtjänsten. Det är också viktigt att inte skuldbelägga den som testar positivt utan i stället erbjuda hjälp.

FOTO: Anders Wiklund/Sarah Saverstam/Tim Aro/TT

FRÅN FÖRSTASIDAN