Färre dör när barnen är små – oavsett egen ålder

Färre dör när barnen är små – oavsett egen ålder

Småbarnsföräldrar har betydligt lägre risk att dö jämfört med föräldrar i samma ålder som har äldre barn, enligt en svensk studie. Arkivbild.

Isabell Höjman/TT
Småbarnsåren kan vara tuffa, men faktum är att föräldrar har lägre risk att dö om de har små barn – oavsett hur gammal föräldern är. Ett mindre våghalsigt beteende tros vara en av förklaringarna, enligt en studie.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– Den lägsta risken att dö jämfört med andra i samma ålder har de som har barn som är under ett år, säger Sven Drefahl vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

Han har tillsammans med kollegor studerat risken för att dö bland människor med barn i olika ålder jämfört med risken för dem som inte har barn. Och att ha små barn tycks alltså minska risken att dö.

Jämfört föräldrar

I studien jämförde forskarna vuxna i samma åldrar för att säkerställa att skillnaderna i dödlighetsrisk inte påverkats av föräldrarnas egen ålder.

Forskningen visade att föräldrar som har barn i 20-årsåldern har en ungefär fyra gånger så stor risk att dö jämfört med föräldrar som har barn under ett års ålder, trots att föräldrarna i fråga är i samma ålder.

Personer utan barn har en fem gånger så stor risk att dö jämfört med föräldrar till barn under ett år.

Det handlar framför allt om dödsfall som orsakas av externa händelser som olyckor eller självmord.

Att personer med barn löper en lägre risk att dö har visats i andra studier. Det beror inte på att föräldraskapet i sig skyddar från död utan att många väljer en mer hälsofrämjande livsstil när de får barn och ägnar sig mindre åt riskfyllda beteenden, enligt forskarna.

– En annan förklaring är att individer som till exempel har en kronisk sjukdom inte skaffar barn i samma utsträckning som de som har god hälsa, det påverkar också och bidrar till att de utan barn har högre risk för död, säger Sven Drefahl.

Andra levnadsvanor

Studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Genus, visade att överlevnadsfördelen som finns när barnen är små gällde både män och kvinnor.

– Efter ett års ålder avtar den minskade risken för död linjärt upp till när barnen är 20 år, som är upp till den åldern vi har studerat, Sven Drefahl.

I studien ingick omkring 4,5 miljoner boende i Sverige mellan 26 och 50 år och som hade inga, ett, två eller tre barn.

Forskarna hoppas att resultaten kan bidra till att sprida de positiva livsstilsförändringar som görs bland småbarnsföräldrar även till andra.

– Det handlar till exempel om att sluta röka men också att köra lugnare i trafiken för att minska risken för olyckor. Det ger tydliga fördelar inte bara för barnen utan även för föräldrars och andras hälsa och dödlighet, även på kort sikt, säger Sven Drefahl.

FRÅN FÖRSTASIDAN