Facket mötte Thornberg: "Steg i rätt riktning"

Facket mötte Thornberg: "Steg i rätt riktning"

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow. Arkivbild.

Tim Aro/TT
Polisen har fått skarp kritik från fack och skyddsombud för hanteringen av den numera avlidne polischefen Mats Löfving. Nu har de träffat rikspolischefen Anders Thornberg, och Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow är nöjd.
– Arbetsgivaren är tydlig med att det här aldrig får hända igen.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Mats Löfving, tidigare regionpolischef i Stockholm och ställföreträdande rikspolischef, hittades död i sitt hem den 22 februari. Tidigare samma dag hade polisens särskilda utredare vid en presskonferens slagit fast att Löfving agerat jävigt och rekommenderat att rikspolischefen skulle överväga att sparka honom.

I en utredning som lämnats över till Arbetsmiljöverket slår polisens internutredare fast att presskonferensen avvek från hur man normalt sett hanterar personalärenden, och så väl fackförbund som polisens nationella skyddsombud har följt upp med hård kritik.

Även skyddsombuden har skickat en inlaga till Arbetsmiljöverket där presskonferensen – som man kallar "en offentlig förödmjukelse" – pekas ut som den händelse som fick "störst betydelse för den tragiska utgången med Mats Löfvings bortgång".

"Vill förändra"

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow krävde förra veckan omedelbara åtgärder från polisledningen med rikspolischef Anders Thornberg i spetsen.

På torsdagen träffades fack, skyddsombud och arbetsgivare för samtal, och von Sydow säger sig nu känna tillförsikt.

– Det här var ett steg i rätt riktning. Det känns verkligen som att Polismyndigheten, tillsammans med oss i fack och skydd, på riktigt vill förändra tystnadskulturen inom myndigheten, säger hon.

TT: Vad sades vid mötet?

– Arbetsgivaren presenterade en handlingsplan med åtgärder. Nu ska jag diskutera det här med min organisation och så ska vi träffas igen i slutet av augusti och se till att det här inte bara blir ytterligare ett dokument utan resulterar i konkret förändring.

Tystnadskultur

Bland förslagen på konkreta åtgärder finns enligt von Sydow ett utvecklat samarbete mellan arbetsgivare, fack och skyddsombud, och att man ska göra riskbedömningar och säkerställa att man erbjuder tillräckligt stöd vid individärenden likt Mats Löfvings.

TT: På vilket sätt var de tragiska händelserna kring Mats Löfvings död ett uttryck för tystnadskulturen inom polisen?

– Att man inte reagerar och säger ifrån runtom är en del av tystnadskulturen. Det fanns ingen som längs vägen sade att här blev det fel.

– Det finns så mycket att jobba med kring det här. Jag kommer fortsätta trycka på för att Polismyndigheten ska bli en lärande organisation, för det är den inte i dag.

TT har sökt Anders Thornberg för en kommentar.

FRÅN FÖRSTASIDAN