Elchocker mot depression utmanas

Elchocker mot depression utmanas

Personer som har svåra depressioner kan bli hjälpta av elbehandling, ECT. En amerikansk studie jämförde läkemedlet ketamin och såg bra effekt. Men patienturvalet ifrågasätts. Arkivbild.

Fredrik Sandberg/TT
Ett narkosläkemedel gav samma resultat som elbehandling hos personer med svår depression, enligt ny forskning.
Men resultaten svajar, enligt en svensk expert.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

På senare år har allt fler rön som visat att läkemedlet ketamin, som från början är ett narkosmedel, också kan ge effekt mot svårbehandlad depression.

I dag är elbehandling, ECT, en av de etablerade behandlingarna. Det handlar till exempel om fall när läkemedel inte hjälper eller om patienten också har psykotiska symtom.

Men ECT medför risk för minnesförlust och patienterna behöver vara nedsövda under behandlingen, vilket är resurskrävande. I en studie har forskare i USA jämfört ECT med intravenöst ketamin hos cirka 400 patienter, för att se om det kan vara ett alternativ.

Lottades till behandling

Efter tre veckor upplevde 41 procent av de som lottats till ECT och 55 procent av de som lottats till ketamin en 50-procentig förbättring av symtomen. Resultaten har publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine.

Pouya Movahed, psykiater och överläkare vid enheten för hjärnstimulering vid psykiatriska kliniken i Lund, tycker att studien är välgjord. Men han noterar att effekten av ECT är mycket sämre än vad som visats tidigare.

– Det brukar röra sig om 60 procent av de som fått ECT som uppnår symtomfrihet. Resultaten i studien var 21 procent vilket är betydligt sämre än vad kliniker i Sverige har.

Urvalet kan påverka

Pouya Movahed, som själv forskar på området, tror att urvalet av patienter kan ha spelat en stor roll för resultatet.

– Många patienter i studien hade haft flera olika psykiatriska diagnoser utöver depression som generaliserat ångestsyndrom under flera år. Då är det inte säkert att ECT ger en bra effekt, säger han.

2021 publicerade han och kollegor en studie av patienter som låg inlagda och som lottades till en av de två behandlingarna. I den var det omkring 63 procent som blev hjälpta av elbehandling och 46 procent av ketamin.

– I den här studien har man inkluderat en mycket bredare grupp patienter som troligen hade mildare symtom och det kan ha påverkat utfallet.

Men Pouya Movahed bedömer att ketamin har en plats i behandlingen av patienter med depression.

– Det finns de som inte kan genomgå en ECT av olika skäl eller som inte blir hjälpta av det, där kan ketamin absolut vara ett alternativ, säger han.

FRÅN FÖRSTASIDAN