Dödsolyckorna i trafiken ökade

Dödsolyckorna i trafiken ökade

Även om antalet omkomna har ökat handlar det inte om samma nivåer som före pandemin då ännu fler omkom.

Johan Hallnäs/TT
41 personer har omkommit i vägtrafiken under årets första tre månader, vilket är elva fler än under samma period förra året, enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Under de senaste tolv månaderna, mellan april 2022 och mars 2023, har 230 personer omkommit i vägtrafiken. Det är en ökning med nio procent jämfört med april 2021 till mars 2022.

Trots ökningen är antalet döda färre än åren innan pandemin.

"Det är fler bilar på vägarna igen och då ökar självfallet antalet olyckor", säger Staffan Berge, statistiker på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Jämfört med ett femårsmedelvärde för motsvarande tidigare tolvmånadersperioder har antalet omkomna minskat med fyra procent.

"Det är viktigt att vi nu noga följer utvecklingen så att den långsiktiga trenden av färre döda i trafiken fortsätter", säger Berge.

I mars månad omkom 12 personer i trafiken och 1 129 skadades varav 116 svårt. Av dem som omkom hade åtta färdats i en personbil, och tre var oskyddade trafikanter som fotgängare eller cyklister.

Mötesolyckor med motorfordon var den vanligaste olyckstypen för dödsolyckor. De har nästan fördubblats under januari till mars 2023 jämfört med samma period i fjol, med 17 omkomna jämfört med nio omkomna.

FRÅN FÖRSTASIDAN