Diabetesmedicin gav skydd mot långtidscovid

12 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Diabetesläkemedlet metformin visade sig i en amerikansk studie kunna förebygga långtidscovid. Arkivbild.Janerik Henriksson/TT
Patienter som inte vaccinerats mot covid-19 och som snabbt fick det vanliga läkemedlet metformin hade betydligt lägre risk att utveckla långtidscovid än andra, enligt en studie.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Det gäller överviktiga och ovaccinerade patienter som i det akuta skedet av sjukdomen lottades till att få antingen metformin, ett billigt och vanligt diabetesläkemedel, eller placebo – en verkningslös behandling.

I studien, som publicerats i tidskriften Lancet Infectious Diseases ingick drygt 1 100 personer i USA och efter tio månader såg forskarna att förekomsten av långtidscovid var 40 procent lägre bland de som fått metformin jämfört med placebo.

I studien ingick också patienter som var vaccinerade, men effekten på långtidscovid vara bara tydlig bland dem som inte var vaccinerade. Studien gjordes mellan december 2020 och januari 2022.

Enligt siffror från världshälsoorganisationen WHO var det omkring 17 miljoner personer i Europa som drabbades av långtidscovid under 2020 och 2021.

Huruvida vaccination mot covid minskar risken för långvariga symtom efter infektionen är inte helt fastställt. Flera studier pekar mot att risken minskar men i andra har man inte sett samma skillnad. Det finns inte heller någon samlad statistik på hur vanligt postcovid är bland vaccinerade.

Annons

Långtidscovid, eller postcovid, handlar om personer som efter en covidinfektion har kvar symtom som andningssvårigheter, lukt- och smakbortfall, yrsel, trötthet samt minnes- och koncentrationsproblem.

Annons