Cancerforskare får pris på tio miljoner

Cancerforskare får pris på tio miljoner

Sjöbergpristagaren Kevan Shokat i sitt labb.

Cindy Chew
Ett av de största svenska priserna för medicinforskning går i år till en upptäckt som lett till läkemedel mot en viss typ av lungcancer.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Det är den amerikanske forskaren Kevan Shokat som får priset på drygt tio miljoner svenska kronor av Vetenskapsakademien.

För tio år sedan blev han först i världen med att lyckas hämma ett muterat protein. Den aktuella mutationen ger bland annat upphov till en svår form av lungcancer som framför allt förekommer bland storrökare.

Ett första läkemedel mot lungcancer baserat på Shokats upptäckt godkändes i USA 2021. Jämfört med annan behandling har det visat sig ge både förbättrad livskvalitet och förlängd överlevnad på i genomsnitt en månad.

I likhet med andra cancermediciner är det inte alla patienter som svarar på behandlingen och det finns tecken på att tumörerna kan utveckla resistens. Men ett intensivt utvecklingsarbete pågår nu för att ytterligare förbättra den första generationens läkemedel.

Prispengarna kommer från Sjöbergstiftelsen, inrättad efter en donation av affärsmannen Bengt Sjöberg som avled i cancer 2017.

FRÅN FÖRSTASIDAN