Björnar och gäss i forskning som får miljoner

Björnar och gäss i forskning som får miljoner

Forskning om björnar får pengar av Naturvårdsverket. Arkivbild.

Mikael Fritzon/TT
Övervakning av björnar, hur olika arter av gäss kan särskiljas samt frågor om hur digitala bilder påverkar folks relation till vilt. Där är några av de forskningsprojekt som tilldelas drygt 13,1 statliga miljoner ur viltvårdsfonden.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Naturvårdsverket beviljar sex viltforskningsprojekt pengarna för perioden 2023-2025.

Ett av dem ska, i samarbete med norska forskare, bidra till nya metoder för övervakning och inventering av björnstammen. Där ska också de stora rovdjurens effekter på bytesdjuren analyseras.

Det är projekt på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet som får dela på pengarna.

Ett projekt handlar om hur tajgagäss ska kunna skiljas åt genetiskt från tundragäss.

Ett annat berör viltförvaltningens utmaningar kring tillit och förtroende, med ett mål att ta fram rutiner för hur detta kan hanteras via dialog.

Ytterligare ett projekt handlar om digitala bilder av vilt och hur de påverkar människors relation till vilt.

"Digitaliseringen är en av de så kallade megatrender som påverkar viltförvaltningen i Sverige i dag och i framtiden. I Naturvårdsverkets viltforskningsstrategi efterfrågas just forskning om digitaliseringen och nya teknologier och vilken betydelse det kan få för förvaltningen", säger Anders Lundvall, forskningssekreterare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

FRÅN FÖRSTASIDAN