Billström: De ska undsättas så fort som möjligt

Billström: De ska undsättas så fort som möjligt

Utrikesminister Tobias Billström (M). Arkivbild.

Fredrik Sandberg/TT
Utrikesminister Tobias Billström (M) välkomnar riksdagens ja till att skicka en väpnad styrka för att evakuera svenskar i Sudan. På ambassaden i huvudstaden Khartum är läget ansträngt.
– Det är vår förhoppning att kunna undsätta dem så fort som möjligt, säger han.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Läget i Sudan är just nu mycket allvarligt, säger Tobias Billström.

– Situationen på marken och utvecklingen framöver innehåller många ovissa moment och Sverige behöver ha beredskap att agera. Det är därför den här styrkan får det breda mandat den nu får, säger han.

– Styrkan ska ju på egen hand, tillsammans med andra internationella partner, genomföra både skydds- räddnings- och fritagningsinsatser om behovet uppstår och det är väldigt brett naturligtvis, fortsätter han.

Det beslut som nu fattats i riksdagen tillåter att när det är möjligt evakuera utsänd ambassadpersonal med anhöriga, samt bistå andra svenskar som vill lämna landet, säger Billström.

– Försvarsmakten är ju framgrupperad i regionen och står i kontakt med internationella partners men jag vill inte gå in på närmare detaljer kring detta av säkerhetsskäl, säger Billström om evakueringen.

Säkerhetsläget avgör

TT: När kan evakueringen komma att ske?

– Jag vill inte uttala mig om några tidpunkter. Det centrala är att när säkerhetsläget tillåter det kan evakueringen genomföras.

Regeringen har sedan striderna utbröt den 15 april arbetat hårt med förberedelser för att kunna bistå vid ett internationellt evakueringsbidrag när det blir möjligt, säger han.

– Som ett viktigt led i att skapa den här koordinationen har jag ägnat de senaste dagarna åt att samtala med flera av mina utrikesministerkollegor, från länder som Frankrike, Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Storbritannien. Jag har också pratat med EU:s höga representant Josep Borrell, allt i syfte att vi ska ha så bred överblick som möjligt i det här trängda läget.

Frankrike har sedan tidigare ett så kallat konsulärt samordningsansvar för EU-medborgare och EU-ambassader i Khartum och är en av flera viktiga partner till Sverige nu, säger utrikesministern vidare.

125 svenskar

Omkring 125 svenskar befinner sig just nu i landet, enligt den svensklista som upprättats. Det omfattar både diplomatisk personal och andra svenskar.

TT: Är planen att få ut samtliga under evakueringen?

– Vår uppfattning är att de beslut som fattats gör det möjligt att evakuera ambassadpersonalen med anhöriga och och på sätt som är möjliga bistå andra svenskar som vill lämna. Det är så arbetsordningen ser ut.

Billström har flera gånger talat med ambassadören i Khartum, Signe Burgstaller, som även står i nära kontakt med UD. Han beskriver läget som ansträngt.

– Det finns naturligtvis utmaningar i ett läge där det har varit förenat med livsfara att gå utanför dörren. Man kan lätt förstå både den pressen och sedan de svårigheter som uppstår med förnödenheter och resurser.

Modet är dock gott hos ambassadens personal, säger han.

– Man håller modet uppe och det är vår förhoppning om att kunna undsätta dem så fort som möjligt naturligtvis.

FRÅN FÖRSTASIDAN