Beslut om jakt på björn läggs på länsstyrelser

Beslut om jakt på björn läggs på länsstyrelser

Totalt gäller beslutet 12 länsstyrelserna. Arkivbild.

Mikael Fritzon/TT
Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på björn till tolv olika länsstyrelser.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

"Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström", chef för förvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra. När referensvärdet för björn är uppnått för hela Sverige och ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivå för en art kan Naturvårdsverket överlåta möjligheten att fatta beslut om licensjakt till samtliga länsstyrelser i förvaltningsområdet.

Antalet björnar som fällts på licens- och skyddsjakt i det norra och mellersta förvaltningsområdet ökade med 70 procent 2020–2022, uppger Naturvårdsverket.

Enligt myndigheten har björnstammen gynnsam bevarandestatus trots högre uttag.

"De senaste populationsberäkningarna visar att både norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet översteg sina fastfällda mininivåer", konstaterar myndigheten som anser att förutsättningarna för delegering av licensjakt till dess förvaltningsområden är uppfyllda.

I år görs en ny nationell populationsuppskattning av björnstammen. Nya mininivåer för björn planeras att fastställas under 2024.

Naturvårdsverket vill först utvärdera de nya mininivåerna i förhållande till det senaste inventeringsresultatet innan en bedömning görs om licensjakt på björn hösten 2024.

FRÅN FÖRSTASIDAN