Även måttligt drickande en risk för hjärtat

Även måttligt drickande en risk för hjärtat

Män som drack mer än 4,8 standardglas per vecka löpte 20 procent högre risk att få förmaksflimmer än de män som drack mindre än 0,9 glas i veckan, enligt en avhandling. Arkivbild.

Christine Olsson/TT
Att bara dricka några glas vin i veckan kan öka risken för förmaksflimmer – men bara bland män. Det är slutsatserna i en ny avhandling från Umeå universitet.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Det är Cecilia Johansson, läkare och doktorand vid Umeå universitet, som har analyserat data om drygt 100 000 deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar varav cirka 5 000 personer fick förmaksflimmer. Bland dem som ingick i studien gick det att se en tydlig koppling mellan alkoholkonsumtion och förmaksflimmer bland män, men inte bland kvinnor.

Män som drack mer än 4,8 standardglas per vecka löpte 20 procent högre risk att få förmaksflimmer än de män som drack mindre än 0,9 glas i veckan. Ett standardglas motsvarar 12 centiliter vin eller 33 centiliter starköl.

Kroppsstorlek påverkar

Att dricka 4,8 standardglas motsvarar mindre än en flaska vin i veckan. Det är knappt hälften av vad som i andra sammanhang klassas som riskbruk av alkohol.

Även andra faktorer som påverkade risken att drabbas av förmaksflimmer. Storvuxna personer löpte högre risk och det gällde inte bara personer med högt BMI, utan även att vara storvuxen i allmänhet. Det gick däremot inte att se att risken påverkades om personen hade ökat eller minskat i vikt under den period på tio år som studerades.

Samband med blodtryck

En tredje riskfaktor var blodtrycket. Ett högre tryck var kopplat till ökad förekomst av förmaksflimmer. Redan hos personer med ett blodtryck över 120/80 gick det att se en förhöjd risk.

Avhandlingen baseras dels på en studie av EKG-mätningar och journaler för 607 personer som fått förmaksflimmer mellan 2011och 2012 i Skellefteå och Norsjö kommuner, dels på data från cirka 100 000 personer som genomgått Västerbottens hälsoundersökningar under perioden 1998 till 2014.

FRÅN FÖRSTASIDAN