Hovrätten tar upp rymdstensfall

Hovrätten tar upp rymdstensfall

Anders Zetterqvist och Andreas Forsberg hittade stenen. Arkivbild.

Naturhistoriska riksmuseet/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Svea hovrätt ger prövningstillstånd för det uppmärksammade fallet gällande en meteorit som hittats i Enköping 2021, skriver ATL.

Tingsrätten i Uppsala dömde strax före jul att stenen skulle tillfalla Anders Zetterqvist och Andreas Forsberg, som hittat den på Refvelsta gods.

Markägaren Johan Benzelstierna von Engeström var av en annan åsikt och överklagade.

Fallet är unikt i svensk rättshistoria och lagstiftningen gav inte någon tydlig vägledning på förhand. Man får inte ta sten från annans mark, enligt brottsbalken, men för fornfynd finns det särlagstiftning. Meteoriter nämns inte överhuvudtaget.

Stenen tillföll männen eftersom tingsrätten ansåg att den är ett föremål som av en slump hamnat på Benzelstierna von Engeströms mark, och därmed lös egendom. Benzelstierna von Engeström å sin sida anser att stenen är fast egendom och får nu driva sin sak i hovrätten.

FRÅN FÖRSTASIDAN