Landet blir lidande när polisen Stockholmssatsar

Landet blir lidande när polisen Stockholmssatsar

Rikspolischef Anders Thornberg håller pressträff i januari och meddelar att en "särskild händelse" inleds med anledning av våldet i Stockholm.

Fredrik Persson/TT
Poliser från hela landet skickas till Stockholm för att förstärka i två extraordinära kommenderingar. Det riskerar att försvaga polisen i resten av landet. – Det blir luckor i hela organisationen, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow. I

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

I januari inledde Stockholmspolisen en så kallad särskild händelse kring våldsvågen. Bara en månad senare inleddes ytterligare en – om den ökade hotbilden mot Sverige.

Hundratals poliser från hela landet förstärker nu Stockholmsregionen – men riskerar också att dränera övriga landet.

Att låna ut sin personal på det här sättet kan vara problematiskt för regionerna, enligt Katharina von Sydow vid Polisförbundet. Hon betonar att hon har förståelse för insatserna – och det allvarliga läget i Stockholm – men att de på sikt kan komma att försämra både arbetsmiljö och polisens förmåga att hantera brott lokalt.

”Man rekryterar många olika kompetenser till Stockholm, och det gör i sin tur att det blir luckor i hela organisationen. De som blir kvar får då ta över de mest brådskande arbetsuppgifterna och ofta täcka upp med övertid, säger hon.”

Prioriterar akuta ärenden

Att den temporärt minskade bemanningen skulle bidra till att fler brott begås – att kriminella tar chansen – är Katharina von Sydow dock tveksam till.

”Det blir så att man prioriterar det akuta och prioriterar ned det mindre akuta. Det gör att eventuella konsekvenser snarare hamnar på det mer brottsförebyggande och långsiktiga arbetet, säger hon.”

”På sikt blir det förstås en ohållbar situation. Man kan hålla på så här under en period, men topparna får inte pågå för länge.”

Från polisregion Bergslagen har bland annat en mordgrupp skickats till Stockholm. Patrick Ungsäter, regionpolischef, säger till Nerikes Allehanda att det finns risk för "konsekvenser" om våldsvågen fortsätter – och att polisen kan komma att pussla med sin personal.

”I förlängningen kan det bli så att vi behöver använda dem som finns i till exempel utredningsverksamheten till jobb i den händelsestyrda verksamheten.”

”Jag tror det blir lite mindre av det mesta under en period, säger Patrick Ungsäter till tidningen.”

Kan ge fördelar

Peter Lindström är professor i kriminologi vid Linnéuniversitetet. Han säger att det också kan finnas fördelar med att skicka poliser till andra delar av Sverige.

”Jag ska inte negligera problem som kan uppstå, men att poliser får byta arbetsplats kan faktiskt vara givande och bra för organisationen och för poliserna själva, säger han.”

Han delar dock bilden av att resursförflyttningar riskerar att orsaka problem på sikt.

”Polisen är mer rustad nu än man var under tiden då polisen bestod av 21 fristående myndigheter, och det mest akuta och viktiga prioriteras så klart. Men läget innebär ju att fler måste kliva fram och vara med, speciellt om det uppstår sjukskrivningar, säger Peter Lindström.”

FRÅN FÖRSTASIDAN