Hans teori: Sverige är infiltrerat av islamister

Hans teori: Sverige är infiltrerat av islamister

Sameh Egyptson ska försvara sin avhandling som kopplar Islamiska förbundet till Muslimska brödraskapet.

Johan Nilsson/TT
Hans teorier har redan orsakat ramaskri och ilska. Nu ska forskaren Sameh Egyptson försvara sin avhandling som slår fast att Islamiska förbundet i Sverige kopplas tydligt till Muslimska brödraskapet . – Det finns hundratals bevis, säger han. Han säger s

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Han säger sig vara säker på sin sak. I sin drygt 700 sidor långa doktorsavhandling "Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige" hävdar doktoranden att svenska samhället är infiltrerat av islamister.

Närmare bestämt handlar det om Muslimska brödraskapet – ett stort internationellt sunnimuslimskt nätverk som är förbjudet i flera länder i Mellanöstern.

Idén? Islam ska influera politiken. Med sharialagar och kalifat.

”Det finns hundratals bevis. Jag har undersökt organisatoriska band, ideologiska band och politiska band, säger doktoranden och debattören Sameh Egyptson och fortsätter:”

”Den högsta ledningen i världen (för Muslimska brödraskapet, reds anm) har varit i Sverige – hitbjudna av Islamiska förbundet till deras konferenser, fortsätter Sameh Egyptson.”

"Svartmålar"

Det är en doktorsavhandling som det redan stormar kring – trots att disputationen äger rum först fredag eftermiddag. Det lär bli en välbesökt tillställning – universitetets säkerhetsavdelning är inkopplad, uppger Stephan Borgehammar som är dekan för den teologiska fakulteten i Lund.

”Det föreligger inte så vitt jag vet några direkta hot, men vi uppfattar att det är ett sådant tryck på sociala medier – och andra signaler vi fått att det kommer att komma personer med starka och motsatta åsikter, säger han till TT.”

En av de som pekas ut i avhandlingen som en i Sverige mycket stark länk till Muslimska brödraskapet, imam Mahmoud Khalfi vid Stockholms moské, anser å sin sida att Egyptson far med osanning, skriver Dagens Nyheter.

”Avhandlingen är som en polisiär utredning där han förvränger och samlar en massa saker, enbart för att svartmåla. Han förstör för tusentals personer, säger Mahmoud Khalfi till tidningen.”

Imamen har för DN dock medgivit att han på många sätt inspireras av Muslimska brödraskapet.

"Påverkat muslimer negativt"

Det svenska förbundet har även gjort sig till allmänt språkrör, startat skolor och studieförbund och därigenom tagit emot svenska skattemedel, enligt Egyptson.

”De presenterar sig som talesman för muslimer i Sverige. Det här har gjort att många anser muslimer som konservativa och att de utgör ett hot i samhället. Och det har påverkat muslimer negativt.”

Muslimska brödraskapet har ett ideologiskt mål som strider mot den liberala demokratin, fortsätter Egyptson. En bedömning som även framförts i en tidigare rapport från 2017 som gjordes på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

Enligt rapporten, bland annat författad av terroristforskaren Magnus Norell, försöker Muslimska brödraskapet bygga upp ett parallellt samhälle i Sverige – en slutsats som flera svenska islamforskare dock starkt ifrågasatt.

"Monopol på islam"

Sameh Egyptson nämner att brödraskapet haft ett finger med i spelet i flera politiska sammanhang och partier – nu senast vid bildandet av det nya partiet Nyans. Muslimska brödraskapet har en totalitär syn på samhället, säger han.

”Och synen på kvinnan och homosexuella är ultrareaktionär. Det stämmer inte med svenska värderingar.”

TT: Finns det någon risk att slutsatsen i din avhandling kan användas för att exkludera muslimer?

”Det är tvärtom! Den här organisationen har stämplat muslimer och påverkat muslimer negativt som stereotyp i Sverige, svarar Egyptson och fortsätter:”

”Den här organisationen har lyckats att ta monopol på synen på muslimer och islam. När man skiljer på muslimer och islamism i Sverige kommer det bli bättre.”

FRÅN FÖRSTASIDAN