Regeringens nya förslag: 10 år av obligatorisk skola

Åsa Fahlén, förbundsordföande för Lärarnas riksförbund och Anna Ekström, utbildningsminister.

Foto: TT
2026 ska första kullen elever börja skolan – redan vid sex års ålder, enligt nytt förslag från regeringen.
Sedan en tid tillbaka har det varit skolplikt redan i förskoleklass.
Men nu ska eleverna sättas i skolbänken direkt.

mTioårig grundskola, totalt 534 timmar fler timmar i plugget. Det förslår Anna Ekström, utbildningsminister, rapporterar TT.

Sedan ett par år tillbaka är förskoleklassen obligatorisk. När ett barn fyller sex år börjar nämligen skolplikten gälla. Men första året, den så kallade förskoleklassen har haft en egen skolform och är inte del av grundskolan. Något nu regeringen vill ändra på, efter att ha utrett frågan. Det finns nämligen inga uttalade kunskapskrav och timmarna är färre första året skolplikten gäller.

LR: "Är positiva"

Förbundsordförande för lärarnas riksförbund, Åsa Fahlén ställer sig positiv till förslagen i utredningen.

– Vi är positiva. Detta är någonting vi som vi har drivit ett tag. Vi tycker att det vore bra om grundskolan skulle kunna vara tioårig, med ett fyraårigt lågstadium istället för en förskoleklass, säger Åsa Fahlén till Hänt.

Tanken i utredningen är att lågstadiet ska bli fyraårigt. Anpassat efter barnens behov av spring och lek ska strukturerad undervisning ske. Detta för att öka förutsättningarna för att fler elever ska lämna den obligatoriska grundskolan med godkända betyg, menar regeringens utredare.

Ministern: Regeringen vill införa tioårig grundskola

Utredningen lämnades över till utbildningsminister Anna Ekström (S) under måndagen på en pressträff.

– Jag ser fram emot att mer djupgående ta del av förslag i betänkandet. Regeringen och samarbetspartierna är överens om att vi ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att införa en tioårig grundskola. Det arbetet påbörjas nu, kan man säga, men den här gedigna utredningen som vi har fått på vårt bord, säger Anna Ekström (S) på en pressträff.

FÅ FLER FASCINERANDE OCH SPÄNNANDE NYHETER OM AKTUELLA HÄNDELSER: In och följ Hänt Nyheter på Facebook här!

Utredningen överlämnas till utbildningsministern Anna Ekström.

Foto: Anders Wiklund/TT
Rickard Norström är lärare, men också känd under aliaset Magister Nordström. Han är författare, föreläsare och har ett stort följe på sociala medier. Han ställer sig frågande om ett extra år verkligen kommer vara en förändring från nuläget.

– Jag kan tycka att de förskoleklasser jag har besökt och där jag har haft en nära kontakt med pedagogerna kan jag inte se vad de skulle göra annorlunda om förskoleklassen försvinner. I dag jobbar de, de jag känner till, oerhört engagerat med det svenska språket, matematik, samt andra bra och viktiga färdigheter för den fortsatta skolgången, säger han till Hänt.Men en hel del förberedelser måste ske innan grundskolan kan lägga till ett år. En ny timplan måste arbetas ut, anpassa undervisning efter barnens behov till lek och spring i benen.

En annan viktig fråga är vilka behörigheter lärare kommer behöva för att undervisa den nya lågstadieklassen.

LÄS MER: Röda dagar 2021 – viktiga datumen

Hälften av lärarna kan behöva skolas om

Runt hälften av alla lärare som arbetar med dagens förskoleklass är utbildade som förskolelärare – och skulle behövas skolas om. Den andra hälften – lågstadielärare skulle också behövas skolas om för att kunna utbilda den nya gruppen med sexåringar.

I och med lärarbristen som råder i Sverige anser regeringen behöva övergångsbestämmelser.

"Fler elever kommer nå målen"

Fackförbundsordföranden Åsa Fahlén tror att en omskolningen skulle kunna gå att genomföra. Men hon pekar allra mest på vikten om att få ett gemensamt styrdokument för hela grundskolan.

– I dag är det ett styrdokument för förskolan, som du sedan måste lämna över där någon annan måste ta vid med nya dokument. Vi tror att en förändring kommer ge bättre kontinuitet och att fler elever kommer kunna nå målen, säger hon,

Utredningen föreslår även att Skolverket ska få i uppgift att tillsammans med landets alla högskolor och universitet, som har lärarprogram, arbeta fram erbjudanden om den omskolningen som behövs för berörda lågstadie- och förskolelärare. För att då kunna bli behöriga för att utbilda den nya årskullen.

LÄS OCKSÅ: Världens dyraste skilsmässor – Elin Nordegren med på listan

LÄS OCKSÅ: Halima Cisse från Mali väntade sju barn – missade två

Foto: Anders Wiklund/TT

Senaste nytt