Vinstlyft för Nibe

Vinstlyft för Nibe

Nibes huvudkontor. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Värmepumpsbolaget Nibe redovisar en kraftigt ökad omsättning och även företagets vinst lyfter. Omsättningen ökade med 33 procent till 11,6 miljarder kronor samtidigt som vinsten före skatt uppgick till 1,6 miljarder jämfört med 906 miljoner kronor samma kvartal 2022.

”Efterfrågeutvecklingen har varit fortsatt god under årets första kvartal. Den huvudsakliga orsaken till detta är omställningen till ett mera hållbart samhälle samt volatila energipriser. De flesta européer inser också att vi måste göra oss oberoende av rysk olja och gas, vilket driver efterfrågan på våra produkter ytterligare", skriver företaget i delårsrapporten.

FRÅN FÖRSTASIDAN