Vattenfall går vidare med kärnkraftsplaner

Vattenfall går vidare med kärnkraftsplaner

Kraftledningar med de numer nedlagda reaktorerna Ringhals 1 och 2 i bakgrunden. Arkivbild.

Björn Larsson Rosvall/TT
Vattenfall går vidare i sin förstudie om ny kärnkraft vid Ringhals.
– Det viktiga är att vi intensifierar diskussionerna med de teknikleverantörer vi har, säger bolagets affärsutvecklingsansvariga för kärnkraft, Desirée Comstedt.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

När statliga energijätten Vattenfall går vidare med sina planer på att bygga mindre atomreaktorer, så kallade SMR, vid Ringhalsverket norr om Varberg, är det flera saker som nu växlar upp.

Sex potentiella leverantörer, som Vattenfall haft diskussioner med, ska bli färre.

– Vi sållar ned det antalet till 2-3, säger Desirée Comstedt.

Vad är optimalt?

Då handlar det bland annat om att se vilken väg Vattenfall ska välja – att köpa en ritning och bygga själv eller köpa ett helt paket, för att uttrycka det enkelt.

– Det kan handla om vad som är optimalt för hur många SMR det ska vara, säger hon.

Vattenfall säger just nu inget om planen i detalj, mer än att det ska vara minst två SMR. Inte heller om hur stora de ska vara, maximalt 300 MW (megawatt) brukar nämnas som brukligt för en SMR.

– Att bygga bara en är inte lönsamt, säger Comstedt.

Rent fysiskt finns plats för tio stycken på den plats där Ringhals har verksamhet i dag.

– Men det tror jag inte på.

Svantesson om beskedet

Ett välkommet besked, tycker förstås finansminister Elisabeth Svantesson (M) vars regering drivit på för att bygga ut kärnkraften.

Vattenfall drog dock igång sin förstudie redan förra sommaren, alltså innan regeringsskiftet.

TT: Så det här hade kanske skett oavsett vilken regeringen vi hade haft på plats?

– Vi som ägare av Vattenfall har ju varit väldigt tydliga från och med att vi tillträdde som regering att vi vill se mer kärnkraft. Det ger ju förutsättningar för Vattenfall att gå vidare. Det behövs en majoritet i riksdagen, och det finns det nu. Så nu kan vi äntligen ta steg framåt för mer kärnkraft i Sverige, säger Svantesson.

TT: Men Vattenfall verkar ju tycka att de bitarna fanns på plats redan innan. Annars skulle de ju inte ha dragit igång den studien redan i somras?

– Fast hade vi inte haft en majoritet i riksdagen och en ägare som är väldigt tydlig, då hade det varit mycket svårare för Vattenfall och andra aktörer att satsa på kärnkraft. Självklart är man som bolag beroende av att regeringen är tydlig. Det handlar om tillståndsprocesser för att förenkla för mer kärnkraft, säger Svantesson.

Miljö och samråd

Dessutom drar Vattenfall nu igång en miljökonsekvensbeskrivning. Samtidigt planerar bolaget för lokala samråd med berörda parter efter sommaren – båda stegen nödvändiga element inför en eventuellt kommande storskalig ansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen om att få bygga nya kärnkraftsreaktorer.

Sedan tidigare hade Vattenfall bland annat ansökt hos Svenska kraftnät om att få ansluta ny kärnkraft till elnätet. Målet är att förstudien ska vara klar senast vid årsskiftet 2023/2024. Något slutligt beslut har inte tagits ännu, poängterar Vattenfall.

TT: Vad hänger det på i slutändan?

– Att hitta en kommersiell lösning, att det är lönsamt. Vattenfall ska vara lönsamt, säger Desirée Comstedt.

Experter har pekat på att Sverige inte har byggt kärnkraft på över 40 år, och att det därmed riskerar vara brist på rätt kompetens i Sverige.

– Det är en stor utmaning, det kommer att bli en trång sektor, säger hon.

Tidigast första halvan av 2030-talet tror Comstedt att Vattenfall kan ha de nya reaktorerna på plats, om bolaget i slutändan beslutar sig för att gå i mål.

FRÅN FÖRSTASIDAN