Stigande gaspriser i Europa

Stigande gaspriser i Europa

Europas gaslager är ovanligt välfyllda hittills i år. Arkivbild.

Stefan Sauer
Kallt aprilväder höjer de europeiska gaspriserna. Samtidigt befinner sig Europas gaslager på högre nivåer än normalt.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

I såväl Tyskland som Storbritannien, två av Europas stora gasförbrukare, väntas temperaturerna nå ovanligt låga nivåer nästa vecka.

Det kan innebära att ländernas vindproduktion sjunker, vilket i sin tur leder till ökad gasanvändning, rapporterar Bloomberg.

Europas gaslagernivå har de senaste dagarna stigit till cirka 57 procent, enligt Gas Infrastructure Europe. Lagringstakten är däremot låg på grund av det höga gasanvändandet till följd av det kalla vårvädret.

Banken SEB konstaterar i en analys att detta är ovanligt höga nivåer med tanke på att vi befinner oss kring den tid när europeiska gaslager brukar vara som mest tomma efter vintern, vilket också sammanfaller med den period som fyllnadsgraden varierar mest.

"Läget ser gott ut, fyllnadsgraden ligger strax över 55 procent vilket kan jämföras med knappt 30 procent vid samma tidpunkt 2022 och knappt 40 procent i genomsnitt de senaste cirka 10 åren.

Vidare skriver banken att det här har startat diskussioner inom EU att helt slopa importen från Ryssland – men att de höga gaspriserna får många länder att tveka.

FRÅN FÖRSTASIDAN