Skatter för sjöfarten ses över

29 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Regeringen vill se över flera skatter för att stärka svensk sjöfart. Arkivbild.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Regeringen vill se över bland annat tonnageskatten för att öka den svenska sjöfartens konkurrenskraft.

Ett annat syfte med en utredning som nu tillsätts är, enligt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), att stärka den svenska beredskapen.

"Det är viktigt med svenskflaggade fartyg som kan säkra svensk varuförsörjning vid en eventuell krissituation", säger han i ett pressmeddelande.

Tonnageskatten är ett frivilligt alternativ till konventionell bolagsbeskattning för rederierna. Samtidigt öppnar regeringen för att slopa stämpelskatten, som måste betalas när rederier vill belåna ett fartyg.

Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart, välkomnar utredningen.

"Exempelvis måste det bli möjligt för svenska rederier som bedriver trafik på Sverige med svenska fartyg att omfattas av den svenska tonnageskatten", säger han i en skriftlig kommentar.

Annons