Så ska EU och USA enas i handelsfrågor

Så ska EU och USA enas i handelsfrågor

EU-kommissionären Margrethe Vestager tillsammans med USA:s utrikesminister Antony Blinken.

Jonas Ekströmer/TT
Under gemensam flagg ska EU och USA samarbeta kring AI-frågan liksom ny teknik som 6G. Det framkommer efter att mötet i Luleå har avslutats.
Den stora frågan – synen på Kina – lämnas dock fortsatt åt sidan.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Under två dagar har EU och USA samlats i Luleå för det fjärde så kallade TTC-mötet, det vill säga USA:s och EU:s handels- och teknikråd. Initiativet som kom till för att frosta av den iskalla relationen mellan de båda parterna som konsekvens av förre presidenten Donald Trumps handelstullar, har under Sveriges EU-ordförandeskap placerats i Luleå. Detta som en vink om grönt omställningsarbete.

Det fortsatta arbetet kring sådana frågor finns också med som en av huvudpunkterna kring de slutsatser som dragits under mötet.

Parterna har bland annat enats om en gemensam standard när det gäller laddinfrastruktur för tunga fordon som lastbilar, något som är av stor vikt även för svenskt näringsliv, påpekar utrikeshandelsminister Johan Forssell för TT:

– Det låter kanske inte så spännande men ska Volvo och Scania kunna sälja sina produkter i USA så måste vi ha gemensam laddning. Det vet alla med mobiltelefon hur frustrerande det är när det inte fungerar, säger han.

Kring 6G som förväntas ta över som mobilsystemstandard i framtiden har man presenterat en gemensam syn på hur teknologin ska fortsätta utvecklas. Där har telekomjätten Ericsson en nyckelroll och företagets vd Börje Ekholm har också varit på plats i Luleå.

AI i fokus

Utöver detta har mötet i Luleå framför allt handlat om AI-frågan som varit i massmedialt fokus den senaste tiden, bland annat genom textroboten Chat GPT och vad många anser också innebär stora risker kopplat till teknikutvecklingen. Detta var också något som kommissionären för konkurrenskraft, Margrethe Vestager, lyfte under dagens pressträff.

– Det är viktigt att vi ska kunna skydda barn och unga på nätet och veta att de är säkra, säger hon.

Under mötet har man därför lagt upp riktlinjer för hur man ska utveckla en pålitlig AI-tjänst med riskbedömning, en uppförandekod ska utvecklas och som ett led kring detta ska även tre expertgrupper tillsättas.

Utöver ny teknik ligger fortsatt fokus hos EU liksom USA hur man kan utöka handeln, bland annat genom ett gemensamt erkännande när det gäller farmaci- och veterinärprodukter, en handel som omsätter omkring 123 miljarder dollar årligen.

Kina utelämnas

En fråga som dock inte lyfts upp är förhållandet till elefanten i rummet, det vill säga Kina. Från amerikanskt håll har man velat se TTC som en gemensam kraft mot Kina, lika tydlig har inte linjen varit från EU-håll.

– Ingen av oss vill se en konfrontation eller kallt krig. Vi gynnas alla av handel med Kina och vi fokuserar på vad vi kan göra tillsammans, säger USA:s utrikesminister Antony Blinken.

Johan Forssell påpekar samtidigt att Kinafrågan inte har varit i fokus under de två dagarna men att den geopolitiska situationen ändå funnits med i diskussionerna som till exempel kring kritiska mineraler.

TT: Även inom EU finns ju olika syn på Kina?

– Det har varit och är en uttalad ambition under vårt EU- ordförandeskap att få en mera samlad linje. Olika länder lägger olika tonvikt på olika saker, men jag tycker ändå att det finns en rätt stor samsyn att Kina är både en partner och en konkurrent och på vissa områden en systemrival.

FRÅN FÖRSTASIDAN