Så mycket har kriget kostat dig

Så mycket har kriget kostat dig

Kriget har gjort allt dyrare. Arkivbild.

Janerik Henriksson/TT
Putins krig i Ukraina har slagit hårt mot världsekonomin. För svenska hushåll handlar det om tusentals kronor mindre att röra sig med varje månad, enligt storbankernas uppskattningar.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Helt klart har Putins krig i Ukraina påverkat oss, konstaterar Jens Magnusson, chefsekonom på SEB.

– Redan innan kriget bröt ut steg inflationen efter pandemin då ekonomin drabbades av en utbudschock, säger han.

Fast kriget gjorde det hela så mycket värre. Frågan är bara hur stor dess inverkan är.

Han förklarar att det inte är helt "intellektuellt hederligt" att säga tvärsäkert att kriget kostat si och så mycket. Det måste bli en grov uppskattning.

– Men då vi diskuterar internt, och jämför underliggande prognoser före kriget med nu, så tror vi att någonstans mellan en tredjedel och hälften av inflationen som vi ser nu beror på kriget.

Inflationen ligger på cirka 10 procent nu (mätt enligt Riksbankens mått KPIF), och i runda slängar skulle då mellan 3 och 5 procentenheter av detta vara en krigseffekt, uppskattar han.

Sänkta reallöner

Han pekar också på att kriget med dessa antaganden har sänkt reallönerna med mellan 100 och 150 miljarder kronor.

– Detta är uppskattningar för hushållens utgifter och reala inkomster. Tar man med bostadspriser och aktier som har fallit i värde blir det ännu mer. På samhällsnivå är kostnaderna förstås ännu större eftersom man då behöver ta med kostnader för upprustning, forcerad energiomställning, stöd till Ukraina och mycket mer, förklarar Jens Magnusson.

Swedbank tror dock att krigseffekten på inflationen är något större än enligt SEB:s uppskattning. Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank jämför hur prognoserna från banken såg ut innan respektive efter kriget utbrott.

– Vi underskattade inflationen. Det gjorde centralbankerna också. Vi förväntade oss att den skulle stiga, men inte så mycket som den gjorde, säger han.

Det visar sig att krigsutbrottet fick stor betydelse, både för hur ekonomin utvecklades 2022 och för hur det väntas bli i år.

Stora skillnader

Före kriget räknade Swedbank med en ökning av inflationen enligt det bredare måttet KPI, på 3,1 procent i årsgenomsnitt för 2022, och 2,1 procent för i år. Förra året landade KPI på 8,3 procent i årsgenomsnitt, och prognosen för i år blir nu 8,7 procent.

BNP har också utvecklats helt annorlunda än vad Swedbank trodde innan kriget. Det innebär att krigets inverkan på vår ekonomi blir stor, konstaterar Mattias Persson.

Det påverkar förstås vår köpkraft, som snörps åt rejält. Både Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, och Américo Fernández, privatekonom på SEB, har räknat på hur inflationen slår mot hushållen.

– Boendet, och räntorna har störst betydelse, säger Arturo Arques.

Det blir betydligt mindre över till sparande och konsumtion utöver det mest nödvändiga. En del av detta kan alltså härledas direkt till Putins krig.

– Men det är mycket stora skillnader mellan hushållen, säger Arturo Arques.

Värst har familjer i villa i södra Sverige med hög belåning drabbats, konstaterar Arturo Arques.

Våldsamma effekter

Américo Fernández beräkningar visar på samma sak. För vissa hushåll är effekten rent våldsam, för andra mer beskedlig. Också i hans beräkningar väger räntekostnaderna mycket tungt.

– Barnfamiljer har sett privatekonomin urholkas från flera håll samtidigt. Värst har utgiftssmällen varit mot högt belånade villaägare i södra Sverige. Där har en del hushåll fått kostnadsökningar på runt 100 000 kronor 2022, och ytterligare nära 70 000 för 2023.

Om krigseffekten är mellan 30 och 50 procent landar SEB:s skattningar av hushållens ”krigskostnader” mellan 2 500 och 4 100 kronor per månad, konstaterar Américo Fernández.

Hushåll med lägre, eller ingen belåning, klarar sig bättre, konstaterar han.

Fast Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken tror att SEB:s och Swedbanks uppskattningar av krigets effekter kan vara för höga.

– Det är svårt att säga vad som kommer från kriget. Det har förstärkt trycket uppåt på inflationen, men hur mycket vet man inte.

Hon tycker att vår svenska ekonomi trots allt går rätt bra, det visar inte minst de starka arbetsmarknadssiffrorna.

– Tittar man på den amerikanska centralbanken så har räntorna där höjts ungefär lika mycket, fast de inte är lika berörda av kriget som vi, säger Christina Nyman.

FRÅN FÖRSTASIDAN