Risk för boränta över fem procent

Risk för boränta över fem procent

Storbankernas prognoser om styrräntan de närmsta månaderna.

Björn Hellström/TT
Storbankerna väntar sig nu att Riksbanken höjer räntan med ytterligare mellan 0,75 och 1,25 procentenheter.
En genomsnittlig rörlig boränta kan då hamna på minst 5 procent.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Storbanken SEB justerar upp sin ränteprognos. Efter en höjning med 50 punkter (0,50 procentenheter) i april räknar man med att Riksbanken höjer med ytterligare 25 punkter till 3,75 procent i slutet av juni.

– Det som ligger bakom det här är främst att inflationen överraskade på uppsidan, säger Olle Holmgren, chefsstrateg på SEB.

Även om SEB-ekonomerna tror att inflationen kommer att börja vända nedåt framöver har de senaste inflationsindikationerna överraskat, enligt Holmgren.

– Inte minst vad gäller livsmedel, säger han.

"Högre än andra"

Även kollegorna på Swedbank och Nordea bedömer att styrräntan kommer att ligga på 3,75 procent efter höjningarna i april och juni.

Handelsbanken reviderade också upp sin ränteprognos i början av veckan.

Bakgrunden är delvis den starka inflationssiffran för januari månad. Men även att banken lyft prognosen på omvärldens styrräntor, enligt Handelsbankens seniorekonom Helena Bornevall.

– Vår prognos är nu 75 punkter i april och 50 i juni, så vi ligger högre än andra nu.

Styrräntan kan mot sommaren, enligt Handelsbankens prognos, alltså hamna på 4,25 procent.

– Sen får man förstås betona att det fortsatt är stor osäkerhet kring hur envis inflationen är, säger Bornevall.

Boränta på minst 5 procent

Boräntor varierar mellan bankerna och inte minst kundernas förhandlingsposition, men en skattning av den faktiska tremånadersräntan kan i sommar landa på runt fem procent, enligt Olle Holmgren.

– Säg mellan 4,5 och 5 procent, antagligen närmare 5, säger han.

Tittar man historiskt så ser man att styrräntan och den rörliga boräntan följts åt väldigt väl, enligt Helena Bornevall.

Jämfört med styrräntan har boräntorna legat ungefär 1,5 till 2,0 procent högre.

– Det vi har sett på senare tid är väl att att skillnaden mellan dessa räntor har minskat något, säger hon.

Höjningar av boräntor görs också med en viss eftersläpning efter Riksbankens styrräntelyft.

– Vår prognos på styrräntan indikerar att bankernas rörliga boräntor efter rabatt går mot 5,4, alltså knappt 5,5 procent i slutet av året, säger Bornevall

FRÅN FÖRSTASIDAN