Riksbanken: Var återhållsam med utdelningar

Riksbanken: Var återhållsam med utdelningar

Riksbanken, med chefen Erik Thedéen, ser ökade risker i det finansiella systemet. Arkivbild

Jonas Ekströmer/TT
Riksbanken ser ökade risker i det finansiella systemet på grund av inflations- och räntechocken.
Storbankerna manas nu att vara återhållsamma med utdelningar och återköp.
Precis som Finansinspektionen (FI) tidigare i veckan pekar Riksbanken framförallt ut skuldsatta fastighetsföretag som en utmaning.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Situationen kräver att storbankerna i Sverige bör sträva efter "marginaler utöver kapital- och likviditetskraven", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

"Exempelvis genom att vara återhållsamma med stora utdelningar och aktieåterköp", fortsätter Riksbanken.

Sårbarhet medför utmaningar

Flera sårbarheter i det finansiella systemet, som medför "utmaningar" pekas ut i en stabilitetsrapport.

"Det gäller framför allt de högt skuldsatta fastighetsföretagen, och bankernas stora exponering mot sektorn", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Inflation och högre räntor har stramat åt ekonomin och gett upphov till kraftiga prisfall på finansiella tillgångar. Marknaden är oroligare än vanligt – mer volatil, med kraftiga kursrörelser. Och de så kallade riskpremierna – det vill säga ränteskillnaden mellan statsobligationer och mer riskfyllda tillgångar – ökar.

Riksbanken noterar i sin rapport att turbulensen på marknaden skapat stora problem för banker i USA och Schweiz, där det vidtagits åtgärder för att avvärja "en möjlig finanskris".

"Detta illustrerar hur sårbarheter kan blottläggas när de ekonomiska förutsättningarna förändras snabbt och oväntat, och att det är svårt att förutse var problem kan dyka upp. Riskerna i det globala finansiella systemet har ökat", skriver Riksbanken.

Måste vara vaksamma och redo

Enligt Riksbanken måste stabilitetsvårdande myndigheter i Sverige nu vara vaksamma och stå redo för att agera om situationen skulle kräva det. Det skulle för Riksbankens del kunna handla om likviditetsstöd.

"Det är dock viktigt att marknadsaktörerna inser att de inte alltid kan räkna med stödåtgärder", skriver Riksbanken.

Problemen i den svenska fastighetssektorn härrör från högre räntor, som trycker upp finansieringskostnaderna och samtidigt sänker värdet på fastighetsbolagens tillgångar.

"Flera företag har ett stort lånebehov. Riksbanken anser att det är viktigt att företagen fortsätter att stärka sina balansräkningar", skriver Riksbanken.

"Bankerna har också en viktig roll, dels genom att upprätthålla försörjningen med krediter till livskraftiga företag, dels genom att inom ramen för sin kreditgivning ställa krav på att fastighetsföretagen vidtar åtgärder för att minska sina finansiella risker", fortsätter banken.

FRÅN FÖRSTASIDAN