Regeringen: Lättare att hyra ut din bostad

Regeringen: Lättare att hyra ut din bostad

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) presenterar nya förslag på bostadsområdet.

Lars Schröder/TT
Regeringen vill att det ska bli enklare att hyra ut privatbostäder.
Målet är att det befintliga bostadsbeståndet ska användas bättre.
– Det finns jättemånga bostadsrätter som står tomma, säger bostadsminister Andreas Carlsson.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska undersöka reglerna för uthyrning av privata bostäder.

Bakgrunden är att det byggs för få bostäder, nybyggandet har i år minskat med 55 procent. Samtidigt råder stor bostadsbrist, konstaterar Andreas Carlson (KD) och Elisabeth Svantesson (M) på en pressträff.

Genom att lätta upp reglerna för andrahandsuthyrning finns det en stor potential att få fram fler boenden, säger Andreas Carlsson.

– Hur många villor med några extra rum finns det? Jättemånga. Hur många bostadsrätter som står tomma från tid till annan finns det? Också jättemånga. Det här handlar om att på ett hållbart sätt använda det befintliga bostadsbeståndet.

Enligt Blocket Bostad kan en förenkling av privatuthyrningen betyda att hundratusentals bostäder på sikt blir tillgängliga.

"Det är det snabbaste och billigaste sättet för att fler ska få någonstans att bo", skriver Fredrik Strömsten, vd på Qasa som driver Blocket Bostad i en kommentar.

Köpa på spekulation

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, är däremot kritisk. Hon tror inte att fler hyresvärdar är lösningen på bostadsbristen, samt att förslaget kan innebära en försämring för hyresgästerna.

– Det är 2023. Vi är ett rikt land, men vi klarar inte av att ge bostäder åt alla som behöver. Lösningen är inte att vi bor hemma hos varandra, säger hon.

Enligt Marie Linder finns det också en risk att folk ska köpa lägenheter enbart i syfte att hyra ut dem.

Andreas Carlsson säger att det framgår tydligt i uppdraget att de nya förslagen inte ska skapa en spekulationsmarknad.

– Men reglerna behöver förenklas och det måste finnas en möjlighet att hyra ut mer generöst än idag. Samtidigt är det också viktigt att bostadsrättsföreningar som föreningsform ska värnas, säger han.

Presumtionshyror ses över

Utöver förändringar på andrahandsmarknaden ska utredningen också titta på de så kallade presumtionshyrorna.

Det är en hyra som har förhandlats fram mellan hyresvärden och en lokal hyresgästorganisation vid nyproduktion av lägenheter, och som inte styrs av lägenheternas bruksvärde. De sätts för en period på 15 år.

En hovrättsdom från förra året slog fast att presumtionshyror årligen bara får höjas med hälften av det som förhandlas fram för övriga hyresrätter.

Det har påverkat kalkylen negativt för många byggbolag, enligt branschföreträdare.

Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig ser positivt på att regeringen tar upp frågan, men anser att det borde snabbutredas på tre månader istället.

"Byggkrisen är så allvarlig att det inte går att vänta över ett år på att reglerna ses över. Regeländringarna borde vara på plats redan under början av nästa år för att få effekt på byggandet", skriver han i en kommentar.

Thomas Edling, hovrättsråd, ska leda utredningen. Den ska i sin helhet vara klar till mars 2025.

FRÅN FÖRSTASIDAN