Räntedopade storbanker visar musklerna

Räntedopade storbanker visar musklerna

Klirr i kassan för storbankerna, när gapet mellan kundernas sparräntor och de räntor bankerna tar för bolån och företagslån växer i inflations- och räntechocken. Bildmontage

Janerik Henriksson/TT
En våg av oro har svept över den globala banksektorn. Samtidigt pressar inflations- och räntechocken både hushåll och företag hårt.
Men de svenska storbankerna ser urstarka ut – dopade av det högre ränteläget.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Ett allt större gap mellan in- och utlåningsräntor ger oväntat mycket klirr i kassan, visar storbankernas delårsrapporter för årets första kvartal.

"Ja, nu ja", är reaktionen hittills från börsen.

Aktierna i de fyra största bankerna i Sverige har inte hängt med i lyftet på Stockholmsbörsen, trots att de ser ut att tälja guld med smörkniv just nu. De oväntat starka kvartalsrapporter som radats upp i veckan har inte förändrat den bilden nämnvärt.

Sämre än börsen

En förklaring kan finnas i att centralbankerna – inklusive Riksbanken – ser ut att vara på väg att sätt punkt för räntehöjningarna och snart antas börja skissa på räntesänkningar i stället. Ett lägre ränteläge tenderar nämligen att minska utrymmet för bankerna att tjäna pengar på ränteskillnaden på insättningar och utlåning.

Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank, tror dock att bankaktiernas kräftgång i första hand hänger ihop med den våg av oro för finansiella problem i banksektorn som tog fart i USA och Europa i mars – som lett till en global våg av försäljning av bankaktier samtidigt som kreditmarknaden höjt riskpremierna för utlåning till banksektorn.

– Sedan Silicon Valley Bank (SVB) föll har bankaktierna gått sämre än börsen, även om de har återhämtat sig lite, säger han.

Veckans bankrapporter är ur det perspektivet goda nyheter – inte bara för att de visar på oväntat hög lönsamhet, enligt Håkansson.

– Det finns i rapporterna inga som helst spår av den oro vi har sett i de globala bankerna. Det finns inget som tyder på att svenska banker har påverkats, säger han.

När det gäller räntenettot – som drog iväg oväntat mycket uppåt för alla storbanker på den svenska marknaden under första kvartalet – tror Håkansson att de räntesänkningar som väntas 2024 bara får marginella effekter.

2 procent "bästa styrräntan"

Det viktiga är att man inte sänker för mycket och kommer ned mot nollstrecket i styrränta igen, enligt Håkansson.

Riksbankens senaste räntehöjning och den höjning som det flaggas för efter det – i juni eller september – tror han inte ger särskilt mycket till bankerna i form av ökat räntenetto.

– De första 2 procentenheterna från 0 i styrränta var väldigt positiva för bankernas räntenetto. Sedan har varje ytterligare ökning blivit allt mindre positiv, säger han.

Bankerna kan nämligen inte hänga på uppåt med boräntorna i samma takt när styrräntan fortsätter uppåt över 2 procent, enligt Håkansson.

– 2 procent är kanske den bästa styrräntan för bankerna. Då har de god lönsamhet, men räntan är fortfarande så låg att hushållen har råd att betala. Det är bra för hela ekonomin, även bankerna, säger han.

FRÅN FÖRSTASIDAN