Minister välkomnar plan om utbyggd vattenkraft

Minister välkomnar plan om utbyggd vattenkraft

Kartan visar de platser där Vattenfall vill bygga ut befintlig vattenkraft.

Anders Humlebo
Vattenfall vill bygga ut vattenkraften på fyra ställen i Sverige.
– Det är ett väldigt välkommet besked, säger miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L).

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Den ökande efterfrågan på el gör att statliga Vattenfall vill bygga ut befintlig vattenkraft på fyra ställen i Sverige. Nu pågår förstudier, berättar Johan Dasht, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraft.

– I Porjus, Harsprånget och Messaure undersöker vi om vi kan öka vattenflödet och sätta in nya aggregat.

Där finns redan stora stora vattenkraftverk. De är alla relativt gamla, de sista anläggningarna i Sverige byggdes på 70- och 80-talen, berättar han.

– I Juktan, där det i dag också finns en liten vattenkraftanläggning, undersöker vi om det går att bygga om det till ett stort pumpkraftverk som gör att vi kan pumpa upp vatten när det finns mycket överkapacitet exempelvis från vindkraften.

Det innebär att vattenkraften kan bli mer flexibel. Totalt handlar det om en utbyggnad som ger 720 nya megawatt, vilket innebär ett tillskott av kapacitet som motsvarar ungefär nio procent av Vattenfalls totala vattenkraftproduktion. Enligt Johan Dasht ser påverkan på miljön ut att vara begränsad.

– Men hur stor den blir ser vi först då vi gjort förstudien.

Hur mycket satsningarna kan kosta kan han inte säga nu, men det handlar om flera miljarder. I förstudien undersöks både kostnader, lönsamhet och miljöpåverkan.

– Huvudanledningen är efterfrågan på el, den är efterfrågad.

God idé

Miljö- och klimatministern tycker att Vattenfalls planer låter som en god idé. Hon understryker att all fossilfri energiproduktion behöver byggas ut i Sverige och att takten behöver öka.

– Jag tror att det är viktigt att vara tydlig med att det politiska stödet finns, säger hon när hon träffar journalister inför ett möte med EU:s miljöministrar i Stockholm.

– Vi behöver bygga ut all fossilfri energiproduktion i den utsträckning som vi kan. Detta är ett gott exempel på det.

Motstridiga intressen

Samtidigt står miljö- och naturintressen mot behovet av mer energi.

– Jag kan lova att Sverige fortsatt kommer att ta hänsyn till våra starka miljölagar och att vi gör balanserade avvägningar – naturmiljö kontra utbyggnaden av vår energiproduktion, säger Pourmokthari.

För Vattenfalls del handlar det om ett unikt projekt.

– Vattenkraft är ryggraden i kraftproduktionen. Den står för 40 procent av vår energiproduktion, säger Johan Dasht.

Tillståndsprocesserna kan dock ta lång tid. Ett av projekten skulle kunna vara i drift 2026 och de andra tidigast 2031.

FRÅN FÖRSTASIDAN