Kartor pekar ut betesmarker om torkan slår till

Kartor pekar ut betesmarker om torkan slår till

Snustorr betesmark i skånska Hörby. Bild från i början på juni i år.

Johan Nilsson/TT
En torr sommar för med sig problem för jordbruket, inte minst i form av foderbrist för betesdjur. Det försöker Naturvårdsverket förebygga med hjälp av speciella kartor för potentiella nödbetesmarker.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Naturvårdsverket har uppdaterat sina kartunderlag över gräs- och ängsmarker med data från i fjol, för att hjälpa lantbrukare och länsstyrelser att hitta betesmarker vid nödlägen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

"Även om inte alla objekt i kartskiktet är aktuella, kan det ändå fungera som en utgångspunkt tillsammans med information från till exempel historiska kartor och lokal kunskap, för att hitta lämpliga marker när behovet uppstår", säger Göran Blom, handläggare på landskapsenheten vid Naturvårdsverket.

Om sommaren blir lika torr som för fem år sedan, 2018, skulle det skapa problem för stora delar av Sveriges jordbruk, skriver verket.

Sedan 2020 har Naturvårdsverket erbjudit kartunderlag (så kallade GIS-skikt) som pekar ut både befintliga och potentiella gräs- och ängsmarker. Utöver att fungera som nödbete är tanken att informationen om markerna ska bidra till biologisk mångfald och grön infrastruktur.

FRÅN FÖRSTASIDAN