FI ska samråda med Riksbanken om kapitalbuffert

FI ska samråda med Riksbanken om kapitalbuffert

Finansinspektionen, med generaldirektör Daniel Barr, kan tvingas stämma av sina krav på banker med Riksbanken i framtiden. Arkivbild

Lars Schröder/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Regeringen vill att Finansinspektionen (FI) samråder med Riksbanken när de fastställer krav på kapitalbuffertar på svenska banker. Anledningen är att besluten om hur mycket kapital bankerna ska ha kan få betydelse för penningpolitiken, enligt finansminister Niklas Wykman (M).

Lagändringen föreslås träda i kraft till årsskiftet och förslaget går nu ut på remiss.

"Den kontracykliska kapitalbufferten är en viktig del i detta genom att den bygger motståndskraft hos bankerna. Med det här förslaget vill vi säkerställa att buffertbesluten fattas utifrån ett så brett perspektiv som möjligt", skriver Wykman i en kommentar.

Förändringen gäller vad som kallas den kontracykliska kapitalbufferten, som ska balansera de risker som byggs upp i banksektorn när utlåningen ökar. Tanken är att dessa reserver ska säkra fortsatt kreditgivning i krislägen.

FRÅN FÖRSTASIDAN