EU vill göra det enklare att resa med nattåg

EU vill göra det enklare att resa med nattåg

Nattåg på Stockholms central. Arkivfoto.

Henrik Montgomery/TT
EU-parlamentet sätter press på EU-länderna med krav på fler nattåg och mer samordnade transportnät i Europa.
En av morötterna: Löfte om EU-pengar till bättre järnväg mellan Stockholm och Oslo.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Enigheten var sällsynt och total när EU-parlamentets transportutskott på torsdagsmorgonen röstade om sin syn på hur Europas stora transportnät ska fungera framöver.

Röstsiffrorna 44-0 ger parlamentet råg i ryggen inför de slutförhandlingar som nu ska inledas med medlemsländerna.

– Det var lite hallelujastämning i utskottet med långa applåder, konstaterar svenske ledamoten Jakop Dalunde (MP) efteråt.

Fler nattåg?

Formellt handlar det om en uppdatering av riktlinjerna för det som inom EU förkortas Ten-T – det transeuropeiska transportnätverket. Här ingår allehanda standardkrav för såväl väg-, sjö- och lufttransporter och vad som bör prioriteras.

Dalunde pekar bland annat på krav om mer standardisering av signalsystem och annat på järnvägssidan.

– Jag är oerhört nöjd. Det här förslaget kommer att avkräva medlemsländerna att koordinera sig mer och göra det lättare för nattåg att köra mellan flera länder, som från Sverige genom Danmark och Tyskland till Paris exempelvis, säger han.

Dessutom öppnar parlamentet för att satsa på tåget mellan Sverige och Norge.

– Skulle Sverige och Norge komma överens om att rusta upp järnvägen mellan Stockholm och Oslo så kan man nu få EU-medfinansiering för det.

Tuff förhandling

Härnäst väntar dock en dragkamp om slutresultatet. EU-parlamentet vill ha hårdare EU-kontroll och tuffare krav än vad medlemsländerna kunde enas om när deras transportministrar sade sitt om förslaget i december.

Dalunde hoppas att den stora enigheten över partigränserna i EU-parlamentet ska bära frukt.

– Fler människor vill resa hållbart inte bara inom länder utan även mellan, säger han.

FRÅN FÖRSTASIDAN