Ekologiskt jordbruk fortsätter att minska

Ekologiskt jordbruk fortsätter att minska

Allt färre bönder i Sverige väljer att bruka marken ekologiskt. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Den ekologiskt brukade jordbruksmarken i Sverige minskade med 9 500 hektar förra året. Det är en minskning med knappt två procent jämfört med 2021, enligt Jordbruksverkets statistik.

Det är tredje året i rad som arealen minskar.

Samtidigt har antalet företag som sysslar med ekologiskt jordbruk minskat med drygt fyra procent. Även arealen som är under omställning till ekologisk produktion fortsatte att minska under 2022.

Totalt brukades 20 procent av den svenska jordbruksmarken med ekologiska metoder i fjol. Sveriges mål är att 30 procent av marken ska odlas ekologiskt 2030.

Jämtlands län är bäst i klassen med över 35 procent ekologiskt brukad mark. Även länen Värmland, Gävleborg och Dalarna klarar 30 procentmålet, enligt Jordbruksverket.

Bland annat ekonomiska skäl har pekats ut som en orsak till att allt färre bönder väljer att ställa om till ekologisk odling.

FRÅN FÖRSTASIDAN