"Bättre liv" ska locka till gröna jobb

"Bättre liv" ska locka till gröna jobb

Stora industrisatsningar kräver tusentals nya anställda i norr. Arkivbild.

Adam Sundman/SvD/TT
Över 100 000 nya jobb inom tio år. De nya industrisatsningarna i norr kräver en folkvandring i storlek som ett helt Jönköping för att lyckas.
Men rekryteringen är långt ifrån okomplicerad.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Peter Larsson är regeringens samordnare för de nya industrisatsningarna i norr och har bland annat i uppgift att försöka få ihop industrins krav på arbetskraft med förutsättningarna för att folk ska kunna och vilja flytta till jobben.

– En generell slutsats jag har dragit är att vi är väldigt duktiga på omställningar i Sverige, men inte på nyetableringar, som när det kommer nya industrier som "luftlandsätts" på det här sättet.

Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör i Region Norrbotten, är inne på samma linje. Det finns ingen vidare rutin vid nya jättesatsningar – särskilt i inte i norr, där befolkningen mest har minskat. Han skämtar om att Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, föregångaren till Arbetsförmedlingen, på 1960- och 1970-talen stod för "Alla måste söderut". Nu är det annorlunda.

– Det här har inte gjorts tidigare. Det finns ingen mall, säger Brandin.

60 000 jobb i Norrbotten

Bara i Norrbotten räknar Brandin med 30 000 nya jobb direkt i nya industrisatsningar under det här decenniet och nästa. Till det kommer lika många jobb för att sköta samhällsservicen, som lärare, vårdpersonal och butiksanställda.

– För varje nytt jobb räknar man med 2,8 jobb ytterligare. Dessutom ska det byggas en massa, bara det är mellan 7 000 och 10 000 jobb i Norrbotten.

Brandin säger att det görs en hel del för att få tag på folk till de nya industrierna.

– Vi testar massa saker, bland annat ett AI-verktyg i sociala medier, som ger information om man söker på exempelvis grön omställning eller ståltillverkning.

Dessutom bearbetas nederländare intensivt, där är det många som söker sig utomlands för att slippa trängsel.

"Inte jättesvårt"

Arbetsförmedlingen försöker också pussla ihop arbetssökande med de nya jobben.

– Egentligen är det inte jättesvårt att hitta folk som vill jobba i de nya industrierna, det är i kringsamhället som de stora utmaningarna finns, säger Christina Storm Wiklander, regionchef för Arbetsförmedlingen i de fyra nordligaste länen.

Det handlar bland annat om lärare, undersköterskor och butikspersonal.

– En fördel är att det är många jobb som inte kräver högskoleutbildning.

Främsta lockbetet är ett bättre liv, enligt Storm Wiklander.

– Personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden kan få en annan säkerhet och möjlighet till integration.

Arbetsförmedlingen erbjuder också yrkesutbildningar i bristyrken för att möta de nya behoven. Men för att folk ska kunna flytta krävs att det finns någonstans att bo.

– Bostaden är nyckeln, säger Storm Wiklander.

Bostadsbyggande

Peter Larsson ser en del övergångsproblem då nya stora investeringar kommer. Som med bostäder. I Skellefteå byggs det, även nu när byggandet i övriga landet störtdyker. Han hoppas att det kommer att bli så på de övriga orterna, som också kommer att behöva massa nya bostäder.

Men det Larsson ser som den stora haken när det gäller nyinvesteringarna är bristen på en sammanhållen arbetsmarknadsregion i norr. Även om det finns runt 100 000 jobb i Norrbotten är området som får nya industrier inte lika stort som exempelvis Göteborgsregionen och Stockholmsområdet. Där finns en stor arbetsmarknad, som kan suga upp förändringar.

– En generell slutsats är att vi underskattar nyetableringar. En ny batterifabrik gör inte allt. I Skellefteå ser man detta. Där försöker man diversifiera, säger Larsson.

FRÅN FÖRSTASIDAN