Tecken på ökad arbetslöshet duggar tätare

Tecken på ökad arbetslöshet duggar tätare

Tendenser till köbildning hos Arbetsförmedlingen. Arkivbild.

Bertil Ericson / TT
Varslen om uppsägningar duggar nu allt tätare. Men långtidsarbetslösheten sjunker fortfarande.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

I slutet av januari var 146 000 inskrivna som långtidsarbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Det är den lägsta siffran sedan augusti 2019, alltså ett halvår innan pandemin bröt ut.

Vid samma tid i fjol hade 179 000 personer varit utan ett arbete mer än tolv månader, enligt Arbetsförmedlingen statistik, vilket är myndighetens definition på långtidsarbetslöshet.

Långsamt upp

Men totalt sett har arbetslösheten nu börjat krypa uppåt, om än mycket långsamt, i alla fall än så länge. Vid årsskiftet var 336 000 inskrivna som arbetslösa. I slutet av januari låg den siffran på 341 000 och en tredjedel in i februari 342 000 personer, enligt den färskare veckostatistiken.

Men varselsiffrorna pekar åt ett desto tydligare håll. I januari varslades över 5 000 personer om uppsägning, en månad som vanligtvis brukar rymma relativt färre varsel än andra månader. Det är den högsta januarisiffran sedan 2015.

Stockholms län toppar i kraft av sin storlek med nästan 3 100 av de lagda varslen. Men det är ändå fler än i förhållande till att fler bor och jobbar kring huvudstaden, och förklaras av att många varsel nu kommer i byggindustrin och i handeln.

Kraftig varselvåg

Och i inledningen av februari har varslen dragit iväg kraftigt. Enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik, som publicerades i måndags, så har närmare 13 000 varslats bara under inledningen av februari (till och med den 10:e). Det kan jämföras med hela 2022 års varseltal på strax över 30 000.

Det skvallrar om att lågkonjunkturen nu börjar märkas tydligare, enligt Arbetsförmedlingens analysdirektör Eva Samakovlis.

– Vi ser det både på att varslen ökar och att arbetslösa med kortare inskrivningstider ökar. Och att de nyanmälda platserna minskar, om än från en väldigt hög nivå, säger hon.

Varsel per näringsgren i januari
Jordbruk, skogsbruk och fiske 5
Utvinning av mineral 5
Tillverkning 827
Försörjning av el, gas, värme och kyla
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 8
Byggverksamhet 585
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 533
Transport och magasinering 285
Hotell- och restaurangverksamhet 125
Informations- och kommunikationsverksamhet 1741
Finans- och försäkringsverksamhet 96
Fastighetsverksamhet 24
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 215
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 589
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9
Utbildning 129
Vård och omsorg; sociala tjänster 64
Kultur, nöje och fritid 10
Annan serviceverksamhet 58
Summa 5328

Källa: Arbetsförmedlingen

FRÅN FÖRSTASIDAN