politik

Beskedet: Regeringen kallar krisrådet till extramöte

Regeringen kallar till extrainsatt krishanteringsmöte

FOTO: Paul Wennerholm/TT
Regeringen kallar Krishanteringsrådet till ett extrainsatt möte under torsdagen.
Orsaken är det rådande världsläget med krig, inflation och energikris.
Magdalena Andersson (S) meddelar sin avgång som statsminister
0:47

Efter reklamen: Magdalena Andersson (S) meddelar sin avgång som statsminister

(0:47)

Slå på ljud

Expressen har tagit del av den kallelse som gått ut från regeringen till berörda parter inom Krishanteringsrådet. Extramötet äger rum på torsdag klockan 13.30-15.00.

Rådet har två ordinarie möten per år, men kan kallas in akut vid allvarliga händelser såsom kriser och krig. Detta har skett nu. Avgående statsministerns statssekreterare Emma Lennartsson samt chefen för regeringskansliets krisberedskap, Annika Brändström, är de som har uppdraget att kalla till mötena.

På kallelsen står det kort och gott att detta ämne ska diskuteras : ”Samverkan och ömsesidigt informationsutbyte om myndigheternas arbete och beredskap med anledning av omvärldsutvecklingen”.

Dessa är inbjudna

Det finns vissa personer och myndigheter som alltid har en given plats på mötena när rådet träffas. Överbefälhavaren, Rikspolischefen och Säkerhetspolischefen är tillsammans med generaldirektören för MSB är ordinarie medlemmarna av rådet.

I övrigt beror deltagarlistorna på vilken typ av krissituation som ska diskuteras. Det handlar oftast om berörda myndigheter. Till torsdagens möte har Energimyndigheten, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Livsmedelsverket, Skatteverket och Trafikverket kallats.

Någonting som definitivt kommer att avhandlas är Nord Stream-läckan i Östersjön. För mindre än två veckor sedan upptäcktes flera läckagehål på gasledningen. Det rör sig om ett misstänkt sabotage.

FOTO: Paul Wennerholm/TT

FRÅN FÖRSTASIDAN