Tryckfrihetsförordningen utsedd till världsminne

Tryckfrihetsförordningen utsedd till världsminne

Tryckfrihetsförordningen antogs 1766. Nu blir den världsminne. Pressbild.

Jens Östman/Kungliga biblioteket

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Den svenska tryckfrihetsförordningen har utsetts till världsminne av Unesco. Förordningen är den äldsta lagen i världen som stipulerar rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar.

Tryckfrihetsförordningen antogs 1766 och källmaterialet bevaras i dag på Riksarkivet och Kungliga biblioteket i Stockholm.

"Det är mycket glädjande att Unesco uppmärksammar Sverige för våra insatser för yttrandefrihet. Vikten av tryckfrihetsförordningen kan ses i ljuset av att Sverige idag runt om i världen är erkänt för sitt stöd för demokrati och medborgerliga friheter. Utmärkelsen kastar ljus över en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna i världen", säger riksarkivarie Karin Åström Iko och riksbibliotekarie Karin Grönvall i ett gemensamt uttalande.

Senaste tryckfrihetsförordningen antogs 1949 och är en av Sveriges fyra grundlagar.

Tryckfrihetsförordningen blir det åttonde svenska världsminnet att utses av Unesco. Bland de tidigare finns bland andra Astrid Lindgrens arkiv och Dag Hammarskjölds samling samt Silverbibeln.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) säger i en kommentar att hon är stolt över det nya världsminnet.

"Att Sverige som första land i världen lagstadgade rätten till att i skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor innebär att vi har en lång tradition av ett fritt meningsutbyte och konstnärlig frihet. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter och sett i ljuset av vad som sker i omvärlden, något vi aldrig kan ta för givet. Vi har haft tryckfrihet i över 250 år, men vi måste försvara och stå upp för den varje dag", säger hon.

FRÅN FÖRSTASIDAN