Håkan Nesser frias från grovt skattebrott

Håkan Nesser frias från grovt skattebrott

Håkan Nesser tillsammans med sin advokat Conny Cedermark under rättegången i Stockholms tingsrätt. Arkivbild.

Anders Wiklund/TT
Författaren Håkan Nesser frikänns från tre fall av grovt skattebrott.
Även hans ekonomiska rådgivare och en tredje åtalad person frias helt från misstankarna.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Tingsrätten frikänner alla tre eftersom åklagaren inte bevisat att de har agerat med uppsåt. Även åklagarens yrkande om skattetillägg har avslagits.

"Vid en samlad bedömning finner tingsrätten inte styrkt att (Håkan Nesser och den tredje personen) haft ett direkt uppsåt att begå skattebrott, således sådant uppsåt till att deklarationerna innehållit oriktig uppgift och till ett skatteundandragande", skriver rätten bland annat i sin dom.

Vidare finns det inget som talar för att de två har agerat med ett så kallat likgiltighetsuppsåt, enligt domstolen. Inte heller vad gäller rådgivaren anser rätten att det finns något som stödjer att denne agerat med uppsåt.

"Försökte göra rätt"

"Händelseförloppet har i stället uppenbart haft sin grund i vårdslöshet från (rådgivarens) sida. De tilltalade kan därför inte dömas för uppsåtligt brott."

Nessers försvarsadvokat Conny Cedermark beskriver domen som "klok i alla delar".

– Uppsåt handlar om att försöka göra fel. Håkan Nesser har från början varit tydlig med att han har försökt att göra rätt, säger Cedermark som utgår från att domen inte överklagas.

Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo har dock inte bestämt hur hon ska göra.

– Jag har bara läst domen översiktligt ännu och kan konstatera att tingsrätten inte anser att de hade avsikt att undandra skatt från staten. Jag förstår hur tingsrätten tänker men är inte helt övertygad om att jag tänker på samma sätt.

Redovisade inte intäkter

Håkan Nesser åtalades sommaren 2022 för tre fall av grovt skattebrott. Bakgrunden är att han inte redovisat utdelningar och intäkter från ett bolag registrerat i Malta mellan 2013 och 2015, i samband med att han flyttade tillbaka till Sverige 2013 och då bytte skattehemvist.

Både försvaret och åklagarna har i stora delar haft samma uppfattning om det faktiska händelseförloppet, i stället är det de tilltalades uppsåt som varit i centrum för tingsrättens prövning.

Åklagaren hävdade i tingsrätten att det varit fråga om grova brott, då det rört sig om betydande belopp som "ingått som led i en brottslighet som utövats systematisk eller i större omfattning". De oriktiga uppgifterna uppdagades först då Skatteverket inledde en granskning efter den så kallade Paradisläckan 2017.

Ekonomisk idiot

När Skatteverket 2019 upptaxerade Håkan Nesser beskrev han sig i ett uttalande som en "närmast ekonomisk idiot". Han sade också att han förstod att han är ytterst ansvarig för sin ekonomi och sina skatter och bad om ursäkt för det inträffade.

Han har hela tiden förnekat brott och sagt att utdelningarna gjordes på inrådan av den ekonomiska rådgivaren. Denne åtalades samtidigt som Nesser för flera fall av medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkade på två och ett halvt års fängelse för Håkan Nesser och tre års fängelse för rådgivaren.

Ytterligare en person har stått åtalad för tre fall av grovt skattebrott i målet. Även denna person frikänns alltså.

FRÅN FÖRSTASIDAN