LÄS MER:Pernilla WahlgrenGift vid första ögonkastetSå bor kändisarnaExklusivt på HäntAllsång på SkansenSommar i P1
Festis marknadsföring banner

Fri entré lockade inte nya besökare

27 apr, 2023 
TT Nyheter
Moderna museet och Arkdes på Skeppsholmen i Stockholm. Arkivbild.
Fri entré på statliga museer ledde till fler besök – men främst av dem som redan hade för vana att gå dit. Så många nya besökare lockade man däremot inte. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Den nya undersökningen gäller den senaste fri entré-reformen som infördes av regeringen Löfven 2016 och som avskaffades av Tidöpartierna vid senaste årsskiftet.

Under perioden fann Myndigheten för kulturanalys att andelen invånare i Sverige som går på museum någon gång om året inte ökade. Inte heller specifikt i Stockholm där de flesta av museerna som haft fri entré ligger.

"Detta pekar mot att ökningen av antalet besök framför allt bestod av personer som redan besökte museer åtminstone någon gång under året och nu började besöka dem oftare", skriver man i rapporten.

Ovana besökare

Någon ökning av andelen ovana besökare märktes alltså inte.

"Andelen besök av vissa underrepresenterade grupper (män, äldre, boende utanför museets närområde) förblev sig lik", skriver myndigheten och slår också fast:

"Sammantaget finns få tecken på någon förändring av den sociodemografiska sammansättningen av museibesökarna i anslutning till reformen."

Annons

Enligt Myndigheten för kulturanalys är resultatet i linje med vad liknande studier av fri entré i andra länder också har kommit fram till.

Otydliga instruktioner

Varför fri entré-reformen inte verkar ha breddat museibesökarna vet man inte. Samtidigt resonerar myndigheten att museerna kanske inte fick tillräckligt med pengar i relation till reformens mål. Åtgärder för att locka nya besökare kan ha uteblivit då det krävdes mer resurser för att hantera den större mängden besök.

Rapporten resonerar även att museerna har tolkat regeringens mål på olika sätt och att resultatet hade kunnat bli bättre med tydligare instruktioner.

För det tredje påpekar rapportens författare att reformen ofta kom att gälla enbart museernas basutställningar och att vissa forskare och tidigare rapporter pekat ut nya utställningar och programverksamhet som viktiga faktorer för att nå nya besökare.

Myndigheten manar också till att fundera på konsekvenserna av att så många av museerna ligger i Stockholms innerstad, vilket bland annat betyder att högskoleutbildade redan från början är överrepresenterad i närheten.

Annons