• .
Utredning för ökad rätt till avlyssning

Utredning för ökad rätt till avlyssning

Mikael Damberg (S) meddelade den 2 november 2021 att regeringen tillsatt en utredning som ska undersöka möjligheterna för polisen att använda så kallade hemliga tvångsmedel i sitt arbete med att bekämpa gängkriminaliteten.

Nästa video