Sjuka textraderna du inte tänkt på i Mello

Sjuka textraderna du inte tänkt på i Mello

Hur kunde det här släppas igenom?! 

Nästa video