Säpo-chefens råd till allmänheten efter höjda terrorhotet

Säpo-chefens råd till allmänheten efter höjda terrorhotet

Intervju med chefen för Säkerhetspolisen, Säpo, Charlotte von Essen efter en pressträff hos Säkerhetspolisen med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige. Om beslutet att höja terrorhotnivån till en fyra på en femgradig skala.

Nästa video