• .

Sanna Nielsens ödesbesked inför Allsångens framtid

Intervju med Sanna Nielsen inför Allsång på Skansen

Nästa video