Politiker höjde olagligen sina egna löner

Politiker höjde olagligen sina egna löner

Arvodesbeslutet som fattades av Trelleborgs kommunfullmäktige den 19 december orsakade en proteststorm. Enligt förvaltningsrätten var det dessutom olagligt på grund av jäv. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT
Det omdebatterade beslutet att kraftigt höja politikerarvodena i Trelleborg var olagligt. Politiker som själva skulle gynnas av beslutet var med och röstade – men de var jäviga, slår förvaltningsrätten fast.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Beslutet i Trelleborgs kommunfullmäktige den 19 december förra året ledde till en proteststorm. Det innebar bland annat att kommunstyrelsens ordförande, moderaten Ann Kajson Carlqvist, skulle få sitt arvode höjt i två steg, från 71 500 per månad till 125 000 kronor år 2024.

Efter demonstrationer, mejlprotester och överklaganden upphävde kommunfullmäktige i Trelleborg beslutet den 30 januari. Men då hade vissa arvoden redan hunnit betalas ut.

"Beslutet hann delvis verkställas genom att arvoden betalades ut den 27 januari", säger rådmannen Henrik Hedberg i ett pressmeddelande.

Av den anledningen har förvaltningsrätten prövat beslutet, trots att det redan var upphävt. Enligt domstolen var beslutet olagligt på grund av att det förelåg jäv. Nu måste kommunen pröva om och hur en rättelse kan ske.

I februari i år fattade kommunfullmäktige ett nytt beslut om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Även det har överklagats, men detta har domstolen ännu inte hunnit pröva.

FRÅN FÖRSTASIDAN