"Nedslående" rapport om läkarnas tidsbrist

13 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
En övervägande del av primärvårdsläkarna anser att de inte har tillräckligt med tid för att arbeta optimalt med sjukskrivning, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Arkivbild.Björn Larsson Rosvall / TT
Åtta av tio läkare i primärvården anser att de inte har tillräckligt med tid för att arbeta optimalt med sjukskrivning, dokumentation, rehabilitering och uppföljning av sina patienter. Detta visar en rapport från Socialstyrelsen.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Rapporten bygger på en enkät från Socialstyrelsen där 1 389 läkare på vårdcentraler eller inom psykiatrin har svarat på hur de arbetar med sjukskrivningar.

Enligt rapporten anser 78 procent av primärvårdsläkarna att tidsbristen när de möter patienterna är ett av de största hindren för att arbeta med sjukskrivningen. 85 procent anser att tiden inte räcker till för dokumentation och att skriva intyg.

"Naturligtvis nedslående"

"Flera av resultaten i den här enkätundersökningen är naturligtvis nedslående. Det är alldeles för hög andel av läkarna som inte upplever att de har tillräckligt med tid för arbetet med sjukskrivningar", reagerar Anders Berg, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar även att en stor andel av läkarna tycker att det är svårt att bedöma om sjukskrivning behövs, och om det är rätt behandling att sjukskriva patienten.

Hälften av allmänläkarna inom primärvården anser dessutom att det är problematiskt att bedöma en patients funktionsnedsättning i samband med sjukskrivningar. De känner sig osäkra på vad som egentligen ska bedömas.

Annons

Svårt ställa diagnoser

När det gäller den medicinska bedömningen upplever var tredje läkare inom primärvården att det är svårt att ställa diagnoser vid psykiska besvär.

"Eftersom psykiska besvär ligger bakom ungefär hälften av alla sjukskrivningar som görs skulle många primärvårdsläkare helt enkelt behöva få stöd för att sätta rätt diagnos", säger Anders Bergs.

Annons