JO: Brister på nya förvaret i Mölndal

JO: Brister på nya förvaret i Mölndal

I oktober förra året öppnade Migrationsverket ett nytt förvar i Mölndal som ett led i att utöka antalet förvarsplatser. Arkivbild.

Susanne Lindholm/TT
En oanmäld inspektion vid Migrationsverkets nyöppnade förvar i Mölndal avslöjade flera problem. Justitieombudsmannen (JO) riktar bland annat hård kritik mot personalens beteende.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

JO noterar bland annat brister i personalens utbildning och att vissa anställda inte fullt ut behärskar svenska.

Tillgången till läkare lyfts också fram. Exempelvis hade en förvarstagen hållits avskild en längre tid utan att bli undersökt av läkare. Först efter två veckor kördes personen till en psykiatrisk akutmottagning.

"Att inte kunna möta det lagstadgade kravet på läkarundersökning är mycket allvarligt och jag förutsätter att Migrationsverket vidtar åtgärder", säger JO Per Lennerbrant på myndighetens hemsida.

Annat som ifrågasätts av JO är om de kontroller av boenderum och kroppsvisitationer som görs är förenliga med regeringsformen.

Sara Sjudin, sektionschef i Migrationsverkets region Väst, poängterar att förvaret är nyöppnat och att "arbetssätt och rutiner" utvecklats sedan inspektionen i januari.

"Vi ser allvarligt på kritiken. En del av det som lyfts fram är redan åtgärdat. Men vi kommer självklart att titta noga på övriga delar, särskild det som handlar om bemötandefrågor", säger hon i en kommentar på Migrationsverkets hemsida.

FRÅN FÖRSTASIDAN