Förvaltningen av skyddad natur granskas

Förvaltningen av skyddad natur granskas

Riksrevisionen ska för första gången granska hur väl staten förvaltar nationalparker och naturreservat. Arkivbild.

Janerik Henriksson/TT
Staten lägger årligen stora resurser på förvaltningen av nationalparker och naturreservat. Nu inleder Riksrevisionen för första gången en granskning av hur effektivt arbetet är.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

"Förvaltningen ska bidra till en rad olika mål inom miljöpolitiken och främja människors möjligheter till friluftsliv och rekreation i skyddade naturområden. Det är ett komplext uppdrag som innebär prioriteringar mellan olika mål", säger riksrevisor Helena Lindberg på myndighetens hemsida.

Runt 15 procent av Sveriges yta är skyddad i någon form. Där finns 30 nationalparker och omkring 5 300 naturreservat.

Samtidigt fortsätter arealen skyddad natur att öka. I kombination med att fler och fler människor söker sig ut i naturen gör det att kraven på förvaltningen ökar. Enligt Riksrevisionen är det på grund av begränsade resurser viktigt att ansvariga myndigheter "gör effektiva prioriteringar" och ser till att "de åtgärder som genomförs är kostnadseffektiva".

Granskningen, som preliminärt ska vara klar i april nästa år, omfattar nationalparker och statligt beslutade naturreservat. Natura 2000-områden, biotopskyddsområden och kommunala naturreservat ingår inte.

FRÅN FÖRSTASIDAN