Utbyggnad av vindkraft krav för omställning

Utbyggnad av vindkraft krav för omställning

Ska vi få el i ledningarna krävs snabb utbyggnad av vindkraften, enligt Energimyndigheten. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Vindkraften måste byggas ut snabbt, det är ett krav för omställningen till elektrifiering, enligt Energimyndigheten.

Just nu är byggtakten hög, och den håller i sig fram till 2025. Då väntas den sammanlagda produktionen nå 50 terawattimmar.

Under 2022 producerades drygt 33 terawattimmar vindkraft vilket motsvarar ungefär 19 procent av den totala produktionen. Fram till 2025 förväntas den siffran öka till 26 procent.

Men efter 2025 saktar byggandet in, enligt prognoserna.

Det håller inte, enligt Energimyndigheten. Byggtakten måste vara fortsatt hög för att vi ska klara omställningen, enligt myndigheten.

"Landbaserad vindkraft bedöms vara det kraftslag som på kort sikt har möjlighet att stå för det tillskott som efterfrågas. För att det ska vara möjligt behövs även fortsättningsvis en hög utbyggnadstakt", skriver Martin Johansson, chef för enheten energisystem på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

FRÅN FÖRSTASIDAN