Allvarliga domen: Hälften av alla människor överviktiga om tolv år

Hälften av alla världens människor kommer vara överviktiga 2035.

FOTO: NTB/TT, Christian Beutler/Keystone/TT
År 2020 var 2,6 miljarder människor på jordklotet överviktiga.
Om tolv år är hälften av alla världens invånare för tunga.
Fetman ökar speciellt hos barn.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

11 månaders Kason "Den tyngsta bebisen i världen"
0:32

Efter reklamen: 11 månaders Kason "Den tyngsta bebisen i världen"

(0:32)

Slå på ljud

Det är organisationen World Obesity Federation som presenterar siffrorna i sin nya rapport – det är ingen rolig läsning.

De skriver att det för två år sedan fanns över 2,6 miljarder människor i världen som hade ett BMI som var högre än 25, det är där gränsen för övervikt går. Om inga drastiska samhälleliga och individuella förändringar görs kommer hälften av alla jordens invånare, mer än 4 miljarder, vara överviktiga år 2035.

Det är dystra siffror som organisationen World Obesity Federation presenterar i sin nya rapport.

Det är dystra siffror som organisationen World Obesity Federation presenterar i sin nya rapport.

FOTO: Lucas Jackson/Reuters/TT

Det värsta är att om den nuvarande trenden håller i sig kommer barnfetman att fördubblas mellan 2020 och 2035. World Obesity Federation skriver i sin rapport att det om tolv år kommer finnas drygt 208 miljoner överviktiga pojkar (100 procents ökning jämfört med 2020) och 175 miljoner överviktiga flickor (135 procents ökning) världen över.

”Det är framför allt oroande...”

Det kommer att stå samhället dyrt. Rent ekonomiskt kommer alla världens länder sammanlagt att få betala 4,32 biljoner dollar per år på grund av fetman. Pengar som kommer gå till operationer, sjukvård och liknande. Det är 3 procent av världens totala BNP och det kan liknas vid vad COVID-19 kostade 2020.

Det kommer att ske en fördubbling av barn som lider av fetma inom de närmaste tolv åren.

Det kommer att ske en fördubbling av barn som lider av fetma inom de närmaste tolv åren.

FOTO: Christian Beutler/Keystone/TT

– Det är framför allt oroande att se att fetman ökar snabbast hos barn och ungdomar. Regeringar och de som beslutar om nya lagar runtom i världen måste göra allt de kan för att inte lämna vidare hälso-, sociala- och ekonomiska kostnader till nästa generation. De måste kolla på alla de faktorer som skapar övervikt och hjälpa de unga, säger World Obesity Federations ordförande Professor Louise Baur.

I låginkomstländer ökar fetman snabbast. Ser man till de tio nationer i världen där man förutser att den totala övervikten kommer öka mest ligger nio av dem i Asien eller Afrika.

FOTO: Lucas Jackson/Reuters/TT, NTB/TT, Christian Beutler/Keystone/TT

FRÅN FÖRSTASIDAN