Kungens beslut om prins Carl Philip och prinsessan Madeleine

Kungen har beslutat att fem av barnbarnen inte längre kommer att tillhöra kungahuset.
Under en presskonferens avslöjades även att prins Carl Philip och prinsessan Madeleine påverkas av beslutet.
I framtiden kan det innebära att förväntningarna på dem minskar.

Under måndagsförmiddagen meddelade Kungahuset i en kommuniké att kung Carl Gustaf, 73, tagit beslutet att prinsessan Madeleine, 37, och prins Carl Philips, 40, barn inte längre kommer fortsätta tillhöra kungahuset.

ANNONS: Den rosa granaten – ett överfallslarm att ha i väskan, för stunder då du känner dig otrygg!

Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinsessan Leonore, Prins Nicolas och Prinsessan Adrienne är fortsatt medlemmar av Den Kungl. Familjen. De har däremot inte längre ställning som Kungliga Högheter och förväntas inte i framtiden åta sig sådana uppdrag som ankommer på statschefen”, skriver hovet på kungahusets hemsida.

Vid födseln har barnen tilldelats hertig- och hertiginnetitlar, något som de kommer att behålla även i framtiden.

Hemliga diskussionen i kungafamiljen

Hovet följde upp kommunikén med en presskonferens där riksmarskalk Fredrik Wersäll berättade mer om beslutet, som ska ha diskuterats under en längre tid i kungafamiljen på grund av att allt fler nya medlemmar fötts de senaste åren.

– Det är en tillfällighet att det händer just nu, det är en diskussion som pågått i kungafamiljen i flera år, vilket är en funktion att kungafamiljen blivit väldigt stor, säger han till SVT.

Hela familjen har varit delaktig i diskussionen som pågått, och Wersäll belyser att det ger Leonore, Nicolas, Adrienne, Alexander och Gabriel en friare framtid.

 

– Jag tror att man ska vara medveten om att de begränsningar som följer av kunglig börd inte bara är en tillgång. Jag tror att både prinsparet och Madeleine välkomnar att barnen får en friare roll, säger Fredrik Wersäll.

Samtidigt kommer barnen att behålla sin hertig- och hertiginnetitlar, vilket kungen har en tanke med.

– Kungen har funnit att barnen bör behålla den möjlighet till positiv uppmärksamhet för respektive landskap, säger Wersäll.

Madeleine och Carl Philips liv förändras

När SVT intervjuade Fredrik Wersäll efter presskonferensen ställdes frågan vad de berörda barnen själva tycker om beslutet.

– De är så pass små så jag är inte säker på att de involverats i diskussionen, säger Fredrik Wersäll till SVT.

Samtidig flaggar riksmarskalken om att det inte bara är de fem barnen som påverkas, även förväntningarna på prins Carl Philip och prinsessan Madeleine kan komma att minska i framtiden och därmed väntas de även få färre officiella uppdrag.

– Vi har under lång tid sett att kronprinsessparet tar ett större ansvar. Det innebär att ansvaret kan mjukas upp för prinsen och prinsessan, säger Fredrik Wersäll och säger också att det på sikt kan innebära minskade resurser.

FOTO: TT