kronprinsessan victoria

Kronprinsessan Victoria och prins Daniels ekonomiska bakslag

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Johan Nilsson/TT
Vinters höga elpriser har påverkat de flesta.
Några som det även drabbar är vår kära kungafamilj.
För kronprinsessan Victoria och prins Daniel har elkostnaderna ökat markant.
Marcus Schenkenberg om romansryktet med kronprinsessan Victoria
0:34

Efter reklamen: Marcus Schenkenberg om romansryktet med kronprinsessan Victoria

(0:34)

Slå på ljud

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

De höga elpriserna har fått de flesta att se om sitt hus och göra allt man kan för att sänka kostnaderna. Trots den markanta ökningen så har det inte skett någon ändring för kungafamiljen.

Enligt siffror från Statens fastighetsverk som Dagens Industri har tagit del av så höjdes elförbrukningen på kungliga slotten under 2022. Siffrorna som har tagits fram visar en ökning på totalt två procent mellan 2021 och 2022 samtidigt som elkostnaden på slotten ökade med 27 procent.

– De rörliga prisavtalen har tre- eller fyrdubblats, så vi har kommit lite lindrigare undan i och med att vi delvis låst vårt inköpspris. Men det internationella elpriset har stuckit i väg så pass mycket att vi följer med, och det kan vi inte göra någonting åt, säger David Nord, energispecialist på Statens fastighetsverk till Dagens Industri.

Går ingen nöd på kung Carl Gustaf och drottning Silvia

Även om de flesta har sänkt värmen i sina hem eller tagit till andra åtgärder, så har det inte gått någon nöd på kung Carl Gustaf och drottning Silvia – som är bosatta på Drottningholms slott.

På slottet har inga extra åtgärder satts in för att sänka temperaturen. Mellan 2021 och 2022 ökade förbrukningen med en procent och elkostnaden med 22 procent. Inomhustemperaturen ligger runt 18 grader på Stockholms slott.

När DI frågar om kungen fryser, svarar David Nord:

– Det gör han inte.

En åtgärd som har satts in på Stockholms slott för att energieffektivisera är solceller på taket sedan flera år tillbaka. Men det är inte lika lätt invändigt eftersom de kungliga slotten är kulturminnesmärkta.

En lösning som skulle fungera för att minska elförbrukningen och kostnaderna är att sänka temperaturen eller stänga av ventilationen i olika delar av Slottet, enligt David Nord.

– Det är sådana saker man kanske kan utveckla, att man kan dra ned vissa delar när folk inte är där. Det är inte så hög beläggning på slotten.

Kronprinsessan Victorias och Daniels ökade elräkning

Men det är inte bara på Drottningholm som kostnaderna har ökat. Det har även hänt på Haga slott där kronprinsessan Victoria och prins Daniel bor. Där visar siffrorna på en minskning i elförbrukningen med 10 procent. Men däremot en ökning i elkostnaden från 280 729 kronor till 356 904 kronor.

Totalt ökade elkostnaden för de kungliga slotten från 3,1 miljoner kronor 2021 till nära 4 miljoner kronor 2022, där Stockholms slott står för den största ökningen, från 1,4 miljoner till drygt 1,9 miljoner, något som Expressen tidigare har rapporterat om.

FOTO: Jan Nilsson/TT

FRÅN FÖRSTASIDAN